Topologjia e rrjeteve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Topologjia e rrjeteve by Mind Map: Topologjia e rrjeteve

1. Eshte lloji me i perdorshem . PERPARSITE :ESHTE e lehte per te shtuar dhe hequr kompjutera . MANGESITE : kerkon shume kabllo ne gjatesi .

2. Topologjia BUS

2.1. Eshte e perbere nga kablloja kryesore e vetme me fundore ne te dyja skajet dhe permban shtyllen kurrizore te sistemit .PERRPARSITE; Eshte e lehte per tu perdorur.MANGESITE ; Nese kablloja kryesore peson demtime ,atehere i gjithe rrjeti behet i paperdorshem .

3. Topologjia STAR

4. Topologjia RING

5. Topologjia TREE

6. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.

7. Topologjia MESH

7.1. NE kete rrjet cdo komojuter eshte i lidhur drejtperdrejt me secilin kompjuter te rrjetit.