TOPOLOGJIA E RRJETEVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TOPOLOGJIA E RRJETEVE by Mind Map: TOPOLOGJIA E RRJETEVE

1. STAR

1.1. -te gjitha pajisjet lidhen me pajisjen HUB qendror

1.2. Perparesite:instalohet lehte ,eshte e thjeshte per te shtuar ose hequr komjutera

1.3. Mangesite:kerkon shume kabllo,defektet ne hub prishin gjithe rrjetin

2. BUS

2.1. -eshte perbere nga kablloja kryesore ,pajisjet e tjera komunikojne ndermjet saj

2.2. Perparesite:instalohet lehte dhe ka pak kabllo

2.3. Mangesite:nese kablloja kryesore peson demtim,rrjeti behet i paperdorueshem.

3. RING

3.1. -ne kete rrjet te gjitha mesazhet udhetojne nga 1 kompjuter te tjetri.

3.2. Perparesite:gjenden kollaj defektet ne rrjet,nevojiten pak kabllo

3.3. Mangesite:nje defekt ne ne kabllo apo pajisje prish rrjetin,kerkohet riinstalim sa here qe shtohet ose hiqet pajisje

4. MESH

4.1. -Cdo kompjuter eshte i lidhur drejtperdrejt me cdo komjuter te rrjetit.(LAN)

4.2. Perparesite:eshte i sigurt,rrjeti punon dhe po u prish ndonje kompjuter

4.3. Mangesite:ka kosto te larte instalimi,kerkon shume kabllo,ka veshtiresi ne realizim

5. TREE

5.1. -bashkesi e rrjeteve yll te vendosura ne hierarki ne forme peme(nyje fundore,te mesme ,te siperme

5.2. Perparesite:kushton lire

5.3. Mangesite:nese deshton ne nyje rrjeti bie duke u ndare ne dege.