Alkoholismin hoito & hoidon vaikuttavuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Alkoholismin hoito & hoidon vaikuttavuus by Mind Map: Alkoholismin hoito & hoidon vaikuttavuus

1. Vieroitusoireiden hoito

1.1. Lievät oireet: hikoilu, ärtyneisyys, unettomuus, vapina, levottomuus

1.2. Vakavin oire: Delirium tremens

1.2.1. Hengenvaarallinen tila, joka vaatii kiireellistä sairaalahoitoa. Oireina mm. harhat, tajunnanmenetys, pahimmillaan sydämenpysähdys

1.3. Vieroitusoireiden arviointi: Ciwa-Ar asteikko lääkäreille

2. Mini-interventio eli lyhytneuvonta

2.1. Hoitoon usein muusta syystä > puheeksi otto, kartoitus, alkoholismin ehkäiseminen ajoissa

3. Psykososiaalinen hoito

3.1. Hoidon jatkuvuuteen, motivoitumiseen, yhteistyöhön sitoutuminen

3.2. Keskusteleminen, informointi, tuki

3.3. Itseapu, vertaisryhmät: AA-ryhmät

4. Huolellinen somaattinen tutkimus ennen hoidon aloittamista

4.1. Erotusdiagnostiikassa on muistettava erityisesti hypoglykemia, keuhkokuume, meningiitti, maksakooma ja kallovamma.

5. Alkoholin käytön kartoitus

5.1. Audit

5.2. Puheeksi otto

6. Katkaisu- ja vieroitushoidon tarpeen kartoitus

6.1. Avokatkaisuhoito

6.1.1. vieroitusoireiden, lääkityksen ja päihtymystilan arviointi 3-5 krt/vrk

6.1.1.1. Arviointi: rr, p, alkometri, havainnointi

6.2. Laitosvieroitushoito

6.2.1. Osastohoidossa tapahtuvan seurannan tarve > avohoito ei onnistu

7. Lääkehoito

7.1. Antabussopimus

7.2. PÄIHTYNEELLE EI LÄÄKITYSTÄ

7.3. Mahdollisten psyykkisten sairauksien hoito: masennus, persoonallisuushäiriöt

7.4. Lääkitys ehkäisee sekä lievittää vaarallisia sekä kiusallisia vieroitusoireita

7.4.1. antiepileptiset

7.4.1.1. karpamatsepiini, valproiini, gabapentiini, fenobarbitaali

7.4.1.2. antiepileptien käyttö vähensi bentsodiatsepiinin tarvetta sekä mekaanista hengityksen avustusta hoidon aikana.

7.4.1.3. kouristuksia estävä

7.4.2. rauhoittavat

7.4.2.1. propofoli, bentsodiatsepiini, deksmedetomiini

7.4.2.1.1. bentsodiatsepiini tehokkain lääke delirium tremensin sekä vieroitusoireiden hoidossa

7.4.2.2. kouristuksia ja levottomuutta ehkäisevä

7.4.2.3. kyllästyshoito:

7.4.2.3.1. Diatsepaamia 10–20 mg 1–2h välein nestemäisenä p.o. (tarvittaessa i.v.), kunnes potilas rauhoittuu tai saavutetaan kyllästysannos (200 mg)

7.4.2.3.2. hengitystason ja tajunnantason seuranta

7.4.3. antipsykootit

7.4.3.1. Avokatkaisuhoidossa vierotusoireisiin valvottua klooridiatsepoksidilääkitystä (25–50 mg x 2–4) pienenevin annoksin 3–5 vuorokauden ajan

7.4.4. pahoinvointilääkitys

7.4.5. unilääkitys

7.4.6. verenpainelääkitys

7.4.6.1. beetasalpaajat

7.4.7. ripulilääkitys

7.5. placebon mahdollisuus

7.6. sekakäytön ja toleranssin huomiointi

7.7. dehydraation ja suolovajaudessa isotoninen urheilujuoma tai vähärasvainen maito. Tarvittaessa magnesium/kaliuminfuusio