Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thiết kê by Mind Map: Thiết kê

1. Website: Wedding & Event

1.1. Menu chính:

1.1.1. Hoa cầm tay cô dâu

1.1.1.1. Đặt hàng

1.1.2. Xe hoa

1.1.2.1. Đặt hàng

1.1.3. Trang trí tiệc cưới

1.1.3.1. Đặt hàng

1.1.4. Hoa sự kiện

1.1.5. Bộ sưu tập

1.2. Search

1.3. Menu phụ

1.3.1. Hướng dẫn đặt hàng

1.3.2. Cam kết

1.3.3. Giới thiệu

1.3.4. Thành tựu

1.3.5. Chuyên gia

1.4. Liên kết

1.4.1. Instagam

1.4.2. Pinterest

1.4.3. Facebook

1.5. Website tham khảo

1.5.1. shop hoa | hoa tươi | điện hoa | hoayeuthuong.com

1.5.2. https://www.pinterest.com

2. 2 Dalat.flowers

3. Logo: Color Life

3.1. Bao bì:

4. 12 banner website

5. Thiệp

6. Banner

6.1. Option: 3

6.2. Thông điệp 1: 90% phụ nữ thích nhận hoa nơi công sở

7. Hoayeuthuong.com

7.1. Ý tưởng

7.1.1. Dienhoa24gio.com

7.2. Layout

7.3. Banner

7.4. Homepage

7.4.1. CHi tiết

7.4.2. List