Elements per aprendre

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elements per aprendre by Mind Map: Elements per aprendre

1. Eines 2.0

1.1. gestor informació

2. Referents humans

2.1. Companys

2.2. Professorat

2.3. Professionals

2.4. Amics

3. Materials

3.1. Novel·les

3.2. Diccionaris

3.3. Pel·lícules

3.4. Vídeos

3.5. Podcast

4. Diversitat

4.1. Multilingüisme

5. Motivació

5.1. Aprenentatge significatiu

6. Mitjans

6.1. TV

6.2. Ràdio...

7. Memòria externa

8. Context

9. Espais de comunicació

9.1. presencials

9.2. virtuals

10. Temps

11. Diners