Сучасні технології навчання.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні технології навчання. by Mind Map: Сучасні технології навчання.

1. Ступеневе навчання

2. Паралельне навчання

3. Традиційні технології навчання

4. Пояснювально-ілюстративне навчання.

5. Проблемне навчання.

6. Програмоване навчання.

7. Диференційоване навчання.

8. поділ навчального матеріалу на кроки

9. настанови щодо послідовності виконання дій, необхідних для засвоєння кожної частини

10. перевірка засвоєння кожного кроку та інформування учня, студента про ступінь правильності його відповіді.

11. підготовка учнів до заняття

12. постановка вчителем завдання й усвідомлення його учнями

13. попередні роздуми, дискусія про шляхи виконання завдання

14. виконання завдання

15. оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності

16. Послідовне навчання

17. використанням навчальних і життєвих ситуацій

18. дослідна робота на пришкільній ділянці

19. спонуканням до аналізу звичних фактів і явищ

20. сприйняття навчальної інформації, у процесі якого здійснюється її узагальнення, засвоєння понять, законів, теорій

21. практичні вправи, що забезпечують поглиблення знань, закріплення їх та формування умінь і навичок, застосування їх у нових ситуаціях

22. контроль і самоконтроль ефективності засвоєння знань, умінь і навичок

23. повторення вивченого

24. Нові технології навчання

25. Особистісно-орієнтована технологія навчання.

26. Технологія групової навчальної діяльності школярів.

27. Технологія розвивального навчання.

28. Технологія формування творчої особистості.

29. Технологія навчання як дослідження.

30. Модульно-рейтингова система навчання.

31. Нові інформаційні технології (HIT) навчання.

32. Комп'ютер як засіб навчання.