APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. PERISIAN KOLABORATIF & SHARING TOOLS

1.1. MAKSUD

1.1.1. PERISIAN KOLABORATIF

1.1.1.1. Pengisian aplikasi yang membantu melakukan tugasan bersama

1.1.2. ALAT PERKONGSIAN

1.1.2.1. Butang untuk perkongsian sesuatu aplikasi

1.2. JENIS

1.2.1. KOMUNIKASI

1.2.1.1. E-mel

1.2.1.2. Voice mail

1.2.1.3. Video call

1.2.2. PERSIDANGAN

1.2.2.1. Video conferencing

1.2.2.2. Group chats

1.2.2.3. Community board

1.2.3. PENYELARASAN

1.2.3.1. Calander

1.2.3.2. Spread sheet

1.2.3.3. Client portal

1.2.3.4. Time

1.3. FUNGSI

1.3.1. CALENDERING

1.3.1.1. Boleh diakses semua jenis komputer

1.3.1.2. Memilih sesiapa yang boleh lihat

1.3.1.3. Membolehkan manusia mengetahui perancangan

1.3.2. WEB CONFERENCING

1.3.2.1. Mengawal mesyuarat secara langsung dan perbentangan

1.3.2.2. Kebolehan berkongsi aplikasi dan dokumen

1.3.2.3. Rekod untuk privasi

1.3.2.4. Contoh aplikasi

1.3.2.4.1. Go ToMeeting

1.3.2.4.2. Netviewer

1.3.2.4.3. Skypepro

1.3.3. SHARE WEBSPACES

1.3.3.1. Kerja berkumpulan membolehkan berkongsi maklumat, dokumen atau gambar

1.3.3.2. Berkesan untuk yang berada jauh

1.3.3.3. Memudahkan menerima maklumat

1.4. KEBAIKAN

1.4.1. Memudahkan Organisasi

1.4.2. Hasil menjadi lebih kreatif

1.4.3. Membina pasukan jarak jauh

1.4.4. Mengatur projek jadual

1.4.5. Kerja dan tugasan menjadi lebih sistematik

1.5. KEBURUKAN

1.5.1. Perselisihan dalam komunikasi

1.5.2. Kelemahan dalam keselamatan

1.5.3. Tidak boleh dipercayai

1.5.4. Perincian sukar diteliti

1.5.5. Masalah Rangkaian Internet

1.6. CONTOH

1.6.1. MINDMEISTER

1.6.1.1. Collaborative online mind mapping

1.6.1.2. For education- study more efficiently for creative

1.6.1.3. FUNCTION

1.6.1.3.1. Present your ideas

1.6.1.3.2. Mind mapping brainstorming

1.6.1.3.3. Collaborate wiyh multiple users

1.6.1.3.4. On all devices

1.6.1.4. ADVANTAGES

1.6.1.4.1. A way to visualize information

1.6.1.4.2. Providing tools to facilitate real-time collaborative, task and creating presentations

1.6.1.4.3. Shared private or public

1.6.1.4.4. free three mind maps & new features

1.6.2. TES TEACH

1.6.2.1. FUNGSI

1.6.2.1.1. Dapat berkongsi maklumat dengan masyarakat

1.6.2.1.2. Pengajaran digital oleh guru

1.6.2.1.3. Pelajaran interaktif dengan [email protected] idea sendiri

1.6.2.1.4. Mencipta pelajaran dan persembahan bagi menunjukkan kefahaman oleh para pelajar

1.6.3. ALIM

1.6.3.1. MEANING

1.6.3.1.1. Social network around various Islamic content

1.6.3.2. ADVANTAGES

1.6.3.2.1. Can share to everyone

1.6.3.2.2. Interactive Islamic community

1.6.3.2.3. Islamic dictionary

1.6.3.2.4. Create & Manage own chat forum

1.6.3.2.5. Organize notes

1.6.4. HALAL TRIP

1.6.4.1. Muslim app

1.6.4.1.1. Halal food

1.6.4.1.2. Halal restaurants

1.6.4.1.3. Food reviews

1.6.4.2. ADVANTAGES

1.6.4.2.1. Prayer Times & direction

1.6.4.2.2. Plan Halal travel

1.6.4.2.3. Mosque nearby

1.6.4.2.4. Halal foods & restaurants

1.6.4.2.5. Qiblat compass

2. SISTEM OPERASI LINUX & MAC

2.1. DEFINITION

2.1.1. Coordinate all activities among computer @ mobile

2.2. TYPES

2.2.1. Windows

2.2.2. Mac OS

2.2.2.1. TYPES

2.2.2.1.1. Mountain lion

2.2.2.1.2. Maverick

2.2.2.1.3. High Sierra

2.2.2.2. ABOUT

2.2.2.2.1. only apple computer

2.2.2.2.2. introduced in 1984

2.2.2.2.3. rapidly increasing

2.2.2.3. ADVANTAGGES

2.2.2.3.1. easy to use

2.2.2.3.2. integration with apple & other products

2.2.2.3.3. can run windows at same time

2.2.3. Linux & Unix

2.2.3.1. HISTORY

2.2.3.1.1. Before Linux, there was Unix

2.2.3.1.2. Doug Comer- XINU

2.2.3.1.3. Andrew Tanenbaum-MINIX

2.2.3.2. ADVANTAGES

2.2.3.2.1. Multi-task & multi-use

2.2.3.2.2. free from virus

2.2.3.2.3. low cost

2.2.3.2.4. easy to get

2.2.3.2.5. free code distribute

2.2.3.2.6. can run on many machines

2.2.4. Virtualization

3. Web Authoring Tools & Blog

3.1. 'Alat pengarang' ialah perisian yang diguna untuk menulis web

3.2. dari sistem pengurusan kandungan perusahaan (CMS)

3.3. melalui microblogging aplikasi mudah alih sama ada web atau tidak

3.4. CONTOH

3.4.1. HTML(Hypertext Markup Languange

3.4.1.1. bahasa penanda untuk penghasilan laman web

3.4.1.2. menyediakan cara menghasilkan dokumen berstruktur

3.4.1.3. menukar kepada teknologi kandungan web seperti 'simpanan sebagai HTML'

3.4.1.4. skim pengekodan yang digunakan untuk menghasilkan & memformatkan sebuah dokumen web

3.4.1.5. VERSION

3.4.1.5.1. HTML 1

3.4.1.5.2. HTML 2

3.4.1.5.3. HTML 3

3.4.1.5.4. HTML 4

3.4.1.5.5. HTML 5

3.4.1.6. DOCUMENTS

3.4.1.6.1. head

3.4.1.6.2. body

3.4.2. URL (Uniform Resource Locator)

3.4.2.1. untuk mengakses pelbagai laman html

3.4.2.2. boleh menunjukkan pada sumber lain

3.4.3. WEB PAGE

3.4.3.1. dokumen untuk World Wide Web d& pelayar web

3.4.3.2. penyemak imbas web

3.4.3.3. menyelaraskan pelbagai elemen web untuk halaman tertulis

3.4.3.4. UNSUR-UNSUR WEBSITE @ SITUS

3.4.3.4.1. NAMA DOMAIN

3.4.3.4.2. WEB HOSTING

3.4.3.4.3. BAHASA PROGRAM

3.4.3.4.4. DESAIN WEBSITE

3.4.3.5. FUNGSI

3.4.3.5.1. KOMUNIKASI

3.4.3.5.2. INFORMASI

3.4.3.5.3. ENTERTAINMENT

3.4.3.5.4. TRANSAKSI

3.5. KELEBIHAN

3.5.1. boleh dilakukan melalui pelayar web standard

3.5.2. fleksibiliti sangat besar

3.5.3. boleh diakses dimana-mana

3.5.4. menjimatkan masa,tenaga,wang

3.6. JENIS

3.6.1. EDITOR KOMPAUN (Editor WYSIWYG)+Editor berasaskan kod tulen

3.6.1.1. CONTOH

3.6.1.1.1. Microsoft FrontPages

3.6.1.1.2. NetObject Fusion

3.6.1.1.3. Macromedia Dreamweaver

3.6.2. PERBANDINGAN

3.6.2.1. NetObject Fusion paling mudah

3.6.2.2. Microsoft FrontPages kedua mudah

3.6.2.3. MacroMedia DreamWeaver paling sukar

3.7. BLOG

3.7.1. jurnal peribadi dalam talian atau buku harian yang kerap dikemas kini

3.7.2. tempat untuk berkongsi pemikiran

3.7.3. pelbagai jenis blog

3.7.4. perkara baru dipapar pada bahagian atas

3.7.5. KELEBIHAN

3.7.5.1. penerbitan segera, mudah dibina & diselenggara

3.7.5.2. mudah memaparkan semua jenis sumber

3.7.5.3. berupaya merangkumi pe,baca lebih ramai tanpa kehilangan kualiti maklumat

3.7.6. KEBURUKAN

3.7.6.1. kebarangkalian maklumat palsu dipapar

3.7.6.2. alat menjatuhkan orang

3.7.6.3. menyebabkan penyebaran unsur-unsur tidak bermoral

3.7.7. FUNGSI

3.7.7.1. mengepresikan pandangan

3.7.7.2. pasaran atau menggalakkan sesuatu

3.7.7.3. menolong orang

3.7.7.4. buat duit

3.7.7.5. berdakwah

3.7.8. SUMBANGAN DALAM ISLAM

3.7.8.1. blog islamik : Nouman Ali Khan

3.7.8.2. Blog Faham Fiqh Al-Aqsa

4. SURVEY & POLLING

4.1. SURVEY

4.1.1. mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas

4.2. POLL

4.2.1. satu soalan mempunyai banyak pilihan jawapan

4.3. PERBEZAAN

4.3.1. POLL

4.3.1.1. pendek

4.3.1.2. terperinci

4.3.1.3. singkat

4.3.1.4. sikit

4.3.2. SURVEY

4.3.2.1. panjang

4.3.2.2. umum

4.3.2.3. lama

4.3.2.4. banyak

4.4. CONTOH

4.4.1. SURVEY MONKEY

4.4.1.1. kajian dalam talian berasaskan awam pembangunan sebuah syarikat perkhidmatan

4.4.1.2. diasakan oleh Ryan Finley tahun 1999

4.4.1.3. KELEBIHAN

4.4.1.3.1. penilaian kefahaman seseorang

4.4.1.3.2. mengumpul informasi & data pelanggan

4.4.1.3.3. dapat dikirim melalui

4.5. KEBAIKAN

4.5.1. dapat mengetahui peningkatan & pengurangan data

4.5.2. mengetahui tahap kefahamn pelajar

4.6. KEBURUKAN

4.6.1. memburukkan imej islam

4.6.2. penyebaran berita yang tidak sahih

4.7. KESIMPULAN

4.7.1. mudah & pantas

4.7.2. dapat menilai pendapat masyarakat

4.7.3. penyelesaian masalah

5. MAKTABAH SYAMILAH & ISLAMIC SOFTWARE

5.1. PENGENALAN

5.1.1. sebuah program komputer yang memuat naik pelbagai kitab kajian keislaman

5.1.2. berfungsi sebagai perpustakaan digital dengan teknik pencarian yang mudah

5.1.3. saiz 1.95 GB sebelum ekstrak

5.1.4. lebih kurang 8 GB selepas ekstrak

5.1.5. muat naik banyak kitab-kitab induk dalam bahasa arab yang pelbagai ilmu seperti ilmu tafsir

5.2. LATAR BELAKANG

5.2.1. diterbitkan oleh jaringan dakwah salafi wahabi di dunia maya

5.2.2. pelbagai penambahan kitab dari kalangan ahli sunnah wal jamaah dengan zaman

5.2.3. sebagai salah satu bentuk respon umat islam terhadap perkembangan teknologi

5.2.4. masih menyimpan kitab-kitab fahaman salafi wahabi

5.3. KITAB-KITAB SALAFI WAHABI

5.3.1. Kitab-kitab Ibnu Taimiyah

5.3.2. Kitab-kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

5.3.3. Kitab-kitab Muhammad Nashiruddin

5.4. KEBAIKAN

5.4.1. boleh diisi dengan buku-buku pakar bid'ah dengan ketentuan-ketentuan untuk tidak menyebarkannya tetapi untuk menolak

5.4.2. percuma & boleh dimuat turun

5.4.3. tidak memerlukan pemasangan

5.4.4. boleh memasukkan fail Microsoft Word

5.4.5. menjimatkan masa & tenaga

5.5. KEBURUKAN

5.5.1. menggunakan ruang yang agak besar untuk muat turun

5.5.2. perlu berhati-hati kerana terdapat fahaman salafi wahabi

5.5.3. kurang mahir bagi pengguna yang tidak fasih berbahasa arab

5.5.4. kebarangkalian isi kitab diubah menjadikan hasil kesusasteraan diragui

5.6. CONTOH PERISIAN ISLAMIK

5.6.1. IMASJID

5.6.1.1. PENGENALAN

5.6.1.1.1. mengumpulkan maklumat berkaitan dengan masjid di Malaysia

5.6.1.2. CIRI-CIRI UTAMA

5.6.1.2.1. menunjukkan lokasi masjid terdekat

5.6.1.2.2. pemberitahuan waktu solat fardhu mengikut lokasi sendiri

5.6.1.2.3. mengikut perkembangan latar belakang masjid-masjid kegemaran & ustaz-ustaz terkenal

5.6.1.2.4. dapat mengetahui aktiviti di masjid berdekatan

5.6.1.2.5. dapat menentukan arah kiblat

5.6.1.2.6. membolehkan pengguna membuat ulasan & penilaian

5.6.1.3. KELEBIHAN

5.6.1.3.1. digunakan secara percuma

5.6.1.3.2. boleh dimuat turun dari App store & Play store

5.6.1.3.3. baru dikemaskini pada 26 Mei 2017

5.6.1.3.4. berfungsi di luar talian dengan Qiblah & masa doa sahaja

5.6.1.3.5. Boleh mengetahui arah masjid melalui peta google

5.6.1.4. KELEMAHAN

5.6.1.4.1. lambat berfungsi

5.6.1.4.2. tiada bunyi pemberitahuan waktu solat

5.6.1.4.3. merangkumi semua masjid dari Kuala Lumpur & Selangor sahaja

5.6.1.4.4. penunjuk qiblat yang kurang tepat

5.6.2. MUTIARA HADIS

5.6.2.1. dibangunkan oleh keluaran UITM

5.6.2.1.1. NURAZZAH ABDUL RAHMAN

5.6.2.1.2. NORMALY KAMAL ISMAIL

5.6.2.1.3. ZAINAB ABU BAKAR

5.6.2.2. KEBAIKAN

5.6.2.2.1. merupakan terjemahan hadis-hadis dalam bahasa Malaysia

5.6.2.2.2. memudahkan kita memahami isi-isi hadis

5.6.2.3. KEBURUKAN

5.6.2.3.1. hanya menyediakan terjemahan bagi 6 kitab

5.6.2.3.2. tidak ada [email protected] nas hadis dalam bahasa arab

5.6.2.3.3. hanya melaui online

5.6.3. MENGAJI..COM

5.6.3.1. PENGASAS

5.6.3.1.1. ARIZ RAMLI (CAPRICE)

5.6.3.2. melancarkan pada bulan Mei 2017

5.6.3.3. TUJUAN

5.6.3.3.1. memupuk budaya mengaji di kalangan umat islam seluruh dunia

5.6.3.4. CIRI-CIRI

5.6.3.4.1. MENGAJI

5.6.3.4.2. DOA HARIAN

5.6.3.4.3. WAKTU SOLAT & AZAN

5.6.3.4.4. PROGRESS

5.6.3.4.5. FEATURES

5.6.3.5. KELEBIHAN

5.6.3.5.1. dapat membaca al-Quran dengan lebih mudah

5.6.3.5.2. dapat memilih dengan mudah surah yang ingin dibaca

5.6.3.5.3. dapat mengetahui tempoh membaca al-Quran

5.6.3.5.4. dapat mendalami ayat al-Quran

5.6.3.6. KEBURUKAN

5.6.3.6.1. memerlukan akses internet

5.6.3.6.2. tiada bunyi pemberitahuan waktu solat

5.6.3.6.3. tiada guru yang ada disamping untuk membetulkan tajwid bacaan

5.6.3.6.4. kebarangkalian membaca dengan salah adalah tinggi

5.6.3.6.5. kebarangkalian penghasilan mushaf secara bercetak terdapat khilaf pada susunan ayat-ayat al-Quran adalah tinggi

5.6.4. MUSLIM PRO

5.6.4.1. KEBAIKAN

5.6.4.1.1. sesuai pada bulan Ramadan

5.6.4.1.2. waktu solat yang tepat & fleksibel

5.6.4.1.3. mempunyai doa-doa harian

5.6.4.1.4. tulisan yang jelas, mudah untuk mencari halaman , surah & juzuk

5.6.4.2. KEBURUKAN

5.6.4.2.1. memerlukan rangkaian internet

5.6.4.2.2. memerlukan storage yang besar

5.6.4.2.3. mengandungi iklan yang boleh menganggu

5.6.4.3. KEMUDAHAN LAIN

5.6.4.3.1. surah-surah popular

5.6.4.3.2. mesej

5.6.4.3.3. doa-doa harian

5.6.4.3.4. kalkulator zakat

5.6.4.3.5. tasbih

5.6.4.3.6. livestream Makkah

5.6.4.3.7. masjid berdekatan

5.6.4.3.8. makanan halal

5.7. NATIJAH PERISIAN ISLAMIK

5.7.1. pengetahuan ilmiah

5.7.2. medium dakwah

5.7.3. umat islam mampu mencapai kemajuan

5.7.4. jalan alternatif

6. E-PUBLISHING

6.1. MAKSUD

6.1.1. suatu penerbitan yang menggunakan alatan elektronik @ digital bagi menghasilkan karya & artikel

6.1.2. Menurut F.W. Lancaster dalam bukunya The Influence of F/W.Lancaster on information Science & on Libraries

6.1.2.1. proses publikasi dimana manuskrip disampaikan dalam format elektronik,diedit,dicetak & didistribusikan ke pengguna melalu teknologi

6.2. JENIS

6.2.1. E-JURNAL

6.2.2. E-BUKU

6.2.3. E-TESIS

6.2.4. E-ARKIB & Fail belakang

6.2.5. Lembaga Pengunguman

6.2.6. Sumber multimedia

6.3. MEDIUM

6.3.1. ONLINE

6.3.1.1. Blog

6.3.1.2. Google Drive

6.3.1.3. Jive

6.4. KEBAIKAN

6.4.1. mudah,cepat & jimat

6.4.2. ditulis dimana-mana &bila-bila masa

6.4.3. semua boleh menjadi penulis

6.4.4. membaca lebih mudah

6.4.5. pelbagai akses

6.4.6. pencarian maklumat dalam masa singkat

6.5. KEKURANGAN

6.5.1. isi kandungan mudah dicuri

6.5.2. keaslian isi kandungan diragui

6.5.3. kelewatan dalam penerbitan

6.5.4. rangkaian komputer & komunikasi lemah

6.6. NAMA LAIN

6.6.1. Penerbitan Digital

6.6.2. Penerbitan Elektronik

7. CASTING TOOLS

7.1. Camstudio

7.1.1. Buat video pada skrin komputer

7.1.2. Percuma dan muat turun di (https://camstudio.org/)

7.1.3. Penggunaannya

7.1.3.1. Buat video untu menjual produk

7.1.3.2. Buat video untuk penerangan sesuatu aplikasi

7.1.3.3. Video tutorial untuK sekolah dan universiti

7.1.3.4. Untuk merekod masalah yang berlaku pada komputer

7.1.3.5. Rekod penggunaan aplikasi baru agar tidak lupa cara penggunaannya.

7.2. Jing

7.2.1. Projek oleh TechSmith Corporation

7.2.2. Boleh dimuat naik dalam laman web,FTP, komputer atau clipboard

7.2.3. Penggu perlu sign up sebelum mengguna

7.2.4. Melancarkan Jing Pro pada 6 Januari, 2009 yang memerlukan pembayaran.

7.2.5. www.jingproject.com

7.3. Screencast

7.3.1. Video yang menunjukkan psoses dan aktiviti pengguna komputer.

7.3.2. Kebolehan merekod suara pengguna

7.3.3. https://sreencast-o-matic.com/home

7.4. KELEBIHAN

7.4.1. Perbincangan secara privasi

7.4.2. Menambahbaik kemudahan powerpoint

7.4.3. Maklumat dapat tersebar dengan pantas dan mudah

8. PENGGUNAAN MICROSOFT

8.1. MAKSUD

8.1.1. Suatu aplikasi pengolah kata berupa huruf yang biasanya digunakan untuk membuat laporan dan dokumen lain.

8.1.2. Pengganti kepada 'typewriter'

8.2. MICROSOFT POWERPOINT

8.2.1. Pembentangan bentuk slide

8.2.2. kemudahan fasilitati canggih

8.2.3. FUNGSI

8.2.3.1. pembentangan slide yang menarik

8.2.3.2. boleh menambah video,audio & gambar

8.2.3.3. boleh dijadikan 'softcopy'

8.2.4. KELEBIHAN

8.2.4.1. mudah dioperasikan

8.2.4.2. ada animasi & desig yang menarik

8.2.4.3. boleh edit gambar secara langsung

8.2.5. KEKURANGAN

8.2.5.1. harga tinggi bagi original

8.2.5.2. fail mudah hilang jika komputer diserang virus

8.3. MICROSOFT EXCEL

8.3.1. Memproses data secara automatik

8.3.1.1. perhitungan asas

8.3.1.2. formula

8.3.1.3. pemprosesan ddata

8.3.1.4. jadual

8.3.1.5. carta

8.3.1.6. penggunaan fungsi

8.3.2. Melengkapkan keperluan pentadbiran

8.3.3. FUNGSI

8.3.3.1. buat laporan kewangan

8.3.3.2. data yang tepat & kemas

8.3.3.3. persembahan lebih praktikal

8.3.3.4. hitung kadar mata wang

8.3.3.5. buat grafik & jadual

8.3.4. KELEBIHAN

8.3.4.1. simpanan data yang besar 1 juta bans & 16000 kolum

8.3.4.2. fail lebih teratur

8.3.5. KEKURANGAN

8.3.5.1. berbayar

8.3.5.2. fail mudah hilang jika komput

8.4. MICROSOFT WORD

8.4.1. FUNGSI

8.4.1.1. buat dokumen dengan cepat & mudah

8.4.1.2. boleh dicetak

8.4.2. PERBANDINGAN

8.4.2.1. 2003

8.4.2.1.1. tiada menu aplikasi utama

8.4.2.1.2. terhad penggunaannya

8.4.2.2. 2007

8.4.2.2.1. ada menu aplikasi utama

8.4.2.2.2. lebih baik daripada 2003

8.4.2.3. 2010

8.4.2.3.1. banyak aplikasi

8.4.2.3.2. animasi bergerak & bergaya

8.4.2.4. 2016

8.4.2.4.1. KELEBIHAN

8.4.2.4.2. KEKURANGAN

8.5. SUMBANGAN

8.5.1. medan dakwah seperti buku & artikel

8.5.2. alat bantu mengajar seperti ceramah

8.5.3. mengurus data seperti kalender

8.5.4. menaiktaraf dunia islam

9. CONTENT CREATION TOOLS

9.1. MAKSUD

9.1.1. Sumbangan maklumat kepada media terutamanya media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu

9.1.2. Sumbangan maklumat kepada media terutamanya media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu

9.2. BUSINESS SOFTWARE

9.2.1. Pemprosesan Makanan

9.2.2. Penyebaran Risalah

9.2.3. Pembentangan

9.2.4. Pengurusan Projek

9.2.5. Perakaunan

9.2.6. Pengurusan Dokumen

9.3. KEBOLEHBACAAN

9.3.1. Contoh : Hemingway Editor

9.3.2. Membaca Frasa & Imbuhan

9.4. RUMAH/PERIBADI/PENDIDIKAN

9.4.1. Kewangan Peribadi

9.4.2. Penyediaan Cukai

9.4.3. Penerbih (untuk peribadi)

9.4.4. Pengeditan Imej

9.4.5. Galeri Imej @ Seni

9.4.6. Rekabentuk @Landskap

9.4.7. Pemetaan

9.5. MULTIMEDIA

9.5.1. Menggunakan visual untuk menraik perhatian

9.5.2. Boleh diakses melalui laman web tanpa muat turun

9.6. KELEBIHAN

9.6.1. Mengemaskini laman web, blog, videografi

9.6.2. Pemasaran @ penerbitan

9.6.3. Ekspresi diri

9.6.4. Penyelenggaraan akaun media sosial

9.6.5. Pengedaran

10. MOODLE

10.1. Modular Object Dynamic Learning Environment.

10.2. platform pembelajaran untuk menyediakan pendidik, pentadbir & pelajar dengan sistem yang mantap

10.3. membangun sistem dengan konsep E-Learning @ Distance Learning

10.4. SEJARAH

10.4.1. Peminpin Moodle ialah Martin Douglamas

10.4.2. berkembang di pedalaman Australia pada hujung 1970

10.4.3. sudah digunakan lebih dari 150000 institusi dari lebih 160 negara

10.4.4. pertama kali dikembangkan pada Ogos 2002

10.5. FUNGSI

10.5.1. sembang

10.5.2. pendidikan

10.5.3. blog

10.5.4. mencari isu

10.5.5. membuat isu

10.5.6. forum

10.5.7. bisnes

10.5.8. kuiz

10.6. KELEBIHAN

10.6.1. mudah digunakan

10.6.2. digunakan dalam bahasa anda

10.6.3. digunakan bila-bila masa di mana saja pada mana-mana peranti

10.6.4. percuma, tiada bayaran perlesenan

10.6.5. GURU

10.6.5.1. beban dikurangkan

10.6.5.2. dapat membuat pemerhatian

10.6.6. IBU BAPA

10.6.6.1. dapat mengawal anak

10.6.7. PELAJAR

10.6.7.1. memudahkan kerja

10.6.7.2. dapat akses pada bila-bila maa

10.7. KEBURUKAN

10.7.1. memerlukan tenaga pakar

10.7.2. perlukan biaya lebih

10.7.3. masalah mengakses masuk

10.7.4. perlukan aplikasi kursus

10.8. PENGGUNA

10.8.1. pelajar universiti

10.8.2. pejabat kerajaan & syarikat

10.8.3. LUAR NEGARA

10.8.3.1. United State

10.8.3.1.1. sekolah rendah

10.8.3.1.2. sekolah menengah

10.8.3.1.3. universiti

10.8.3.2. Itali

10.8.3.2.1. membantu sistem pengurusan pelajar dalam sistem pembayaran yuran

10.8.3.2.2. menilai tingkah laku pelajar

10.8.3.3. Turki

10.8.3.3.1. universiti

10.8.3.4. India

10.8.3.4.1. mengurangkan kadar huruf

10.8.3.5. banyak digunakan

10.8.3.5.1. Amerika Syarikat

10.8.3.5.2. Sepanyol

10.8.3.5.3. Brazil

10.8.3.5.4. Mexico

10.8.3.5.5. India

10.8.3.6. PIHAK BERTANGGUNGJAWAB

10.8.3.6.1. Perth,Australia

11. SOCIAL NETWORKING TOOLS

11.1. MEANING

11.1.1. Provide network analysis & connection facilities

11.1.1.1. allow people to understand community

11.2. INSPIRASI

11.2.1. Mohammad ibnu Musa

11.2.2. 194H (780M) (Uzbekistan)

11.2.3. 262H (850M) BAGHDAD

11.2.4. Penterjemah ahli geografi, astronomi, teori seni muzik

11.2.5. Konsep trigonometri

11.3. STATISTIC

11.3.1. 1. FACEBOOK- 40%

11.3.1.1. Mark Zuckerberg

11.3.1.2. Online games

11.3.1.3. 140 languanges

11.3.1.4. can edit post

11.3.1.5. unlimited post

11.3.2. 2. WHATSAPP- 25%

11.3.2.1. Jan Koum

11.3.2.2. No games

11.3.2.3. less 7 languanges

11.3.2.4. can't edit post

11.3.2.5. Limited post

11.3.3. 3. INSTAGRAM- 17%

11.3.3.1. Kevin Systrom

11.3.3.2. No games

11.3.3.3. 36 languanges

11.3.3.4. can edit post

11.3.3.5. Limited post

11.3.4. 4. TWITTER- 11%

11.3.4.1. Jack Dorsey

11.3.4.2. No games

11.3.4.3. 29 languanges

11.3.4.4. limited post

11.3.5. 5. WECHAT- 7%

11.4. KEBAIKAN

11.4.1. Peka perkembangan global

11.4.2. Pemindahan maklumat secara langsung & tidak langsung

11.4.3. Mutu pendidikan ditingkatkan

11.4.4. Ekonomi negara dikembangkan

11.5. KEBURUKAN

11.5.1. Maklumat palsu

11.5.2. Pengaruh negatif

11.5.3. Leka & alpa

12. HARDWARE

12.1. UNIT PEMPROSESAN PUSAT(CPU)

12.1.1. bahagian paking utama dalam komputer

12.1.2. fungsi- menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama

12.2. MONITOR

12.2.1. dikenali sebagai skrin paparan

12.2.2. terdapat pelbagai jenis

12.2.3. fungsi- menampilkan video & informasi gratis yang dihasilkan dari komputer melalui alat kartu gratis

12.3. KEYBOARD

12.3.1. input komputer yang berisi sunsunan huruf, angka & fungsi kawalan lain

12.3.2. perangkat keras yang berbentuk papan

12.3.3. fungsi- alat ketik yang menampilkan huruf & simbol pada monitor komputer

12.3.4. JENIS

12.3.4.1. keybord QWERTY

12.3.4.1.1. 1878

12.3.4.1.2. diguna pada tahun 1905

12.3.4.2. keyboard Dvorak

12.3.4.2.1. 1932

12.3.4.2.2. tangan kanan banyak dibebani berbanding tangan kiri

12.3.4.3. keyboard Alphabetic

12.3.4.3.1. hampir sama dengan QWERTY & dvorak

12.3.4.3.2. huruf sunsunan alphabet kurang digunakan kerana lambat diketik

12.3.4.4. keyboard Numeric

12.3.4.4.1. masukkan bilangan dalam jumlah yang besar

12.4. PRINTER

12.4.1. definisi sebagai mesin pencetak yang menghubungkan printer ke PC menggunakan kabel

12.4.2. fungsi- mencetak dokumen dari komputer ke dalam kertas

12.4.3. juga sebagai scanner

12.4.4. turut mengubah dokumen berbentuk fizik kepada digital

12.4.5. CONTOH

12.4.5.1. printer ink jet

12.4.5.1.1. KELEBIHAN

12.4.5.1.2. KEKURANGAN

12.4.5.2. printer dot matrix

12.4.5.2.1. KELEBIHAN

12.4.5.2.2. KEKURANGAN

12.4.5.3. printer led/lcd

12.4.5.3.1. guna light emitting diode

12.4.5.3.2. hasil kualiti cerah sangat

12.4.5.4. printer laser jet

12.4.5.4.1. KELEBIHAN

12.4.5.4.2. KEKURANGAN

12.4.5.5. plotter/wide format printting

12.4.5.5.1. KELEBIHAN

12.4.5.5.2. KEKURANGAN

12.5. MOUSE

12.5.1. FUNGSI

12.5.1.1. peranti input ke komputer

12.5.1.2. kawal penunjuk pada skrin paparan

12.5.2. JENIS

12.5.2.1. Mouse Optic

12.5.2.1.1. teknologi optik- gerakkan pointer diletakkan bush mouse

12.5.2.2. Mouse Track Ball

12.5.2.2.1. ada bola kecil guna untuk gerakkan pointer

12.5.2.3. Mouse Senal

12.5.2.3.1. diguna zaman dahulu-pentium 1, 3 jenis AT

12.5.2.3.2. ada pin pada pointernya

12.5.2.4. Mouse PS2

12.5.2.4.1. kurang diguna

12.5.2.4.2. warna hijau pada hujung kabel beza mouse keyboard biasa guna biru,ungu

12.5.2.5. Mouse USB

12.5.2.5.1. paling banyak diguna

12.5.2.5.2. ada port pada hujung kabel

12.5.2.5.3. hanya plug ke port USB

12.5.2.6. Mouse Wireless

12.5.2.6.1. masuk wireless devices port USB untuk kesan signal wireless

12.5.2.6.2. guna fitur wireless

12.5.2.6.3. kabel mudah hilang

12.5.2.6.4. boleh guna jarak jauh dari komputer

12.6. SPEAKER

12.6.1. FUNGSI

12.6.1.1. keluarkan hasil proses dari perangkap proses berupa suara

12.6.1.2. prangkap output pada komputer

12.6.1.2.1. keluar hasil proses CPU, suara, audio

12.6.1.3. kekuatan suara bergantung besar ketegangan yang diguna

12.6.2. JENIS

12.6.2.1. SPEAKER PASIF

12.6.2.1.1. Sub Woofe

12.6.2.1.2. Woofer

12.6.2.2. SPEAKER 3 WAYS

12.6.2.2.1. Midrange

12.6.2.2.2. Tweeter

12.6.2.2.3. Full range

12.7. MOTHERBOARD (main board)

12.7.1. merupakan papan induk dimana semua devices dipasang mulai prosessor memory

12.7.2. FUNGSI

12.7.2.1. komponen pusat pengendali, atur kerja semua komponen terpasang padanya

12.7.2.2. atur pemberian daya elektrikpada PC

12.7.2.3. lalu lintas data diatur motherboard

12.7.2.4. sistem komputer saling berhubung dalam mainboard, interaksi jalur-jalur board

12.7.2.5. jadikan sistem komputer utuh

12.7.2.6. pengatur arus input & arus data yang diperlukan pada jalannya proses di dalam komputer

12.7.3. JENIS

12.7.3.1. AT/ AT Baby

12.7.3.1.1. jenis klasik

12.7.3.2. ATX

12.7.3.2.1. dikenali Advance Technology Extended

12.7.3.2.2. standart guna dalam komputer

12.7.3.3. BTX

12.7.3.3.1. dikenali Balanced Technology Extended

12.7.3.3.2. tawar keseimbangan dalam penggunaan sistem komputer

12.7.3.3.3. kepanasan dikendali oleh optimal sirkulasi udara dalam komputer

12.7.3.4. ITX

12.7.3.4.1. ATX & BTX sama ukuran besar 300m hingga 200 mm

12.7.3.4.2. dikenali Information Technology Extended miliki ukuran jauh kecil

12.7.3.4.3. sesuai motherboard mini PC,PC tablet, ukuran kecil

12.7.4. PECENGGAHAN DARIPADA ROSAK

12.7.4.1. jangan paksa komputer sampai panas

12.7.4.2. jauh dari debu perlahankan pendingin

12.7.4.3. jangan jatuhkan motherborad dengan kuat

12.7.4.4. guna volt stabilizer-stabil daya elektrik

12.8. RANDOM ACCESS MEMORY (RAM)

12.8.1. tempat simpan data sementara

12.8.2. FUNGSI

12.8.2.1. baca cepat jalankan aplikasi

12.8.2.2. boleh baca @ tulis

12.8.3. JENIS

12.8.3.1. DRAM

12.8.3.1.1. Dynamic Random Access Memory

12.8.3.2. SRAM

12.8.3.2.1. Statistic Random Access Memory

12.9. READ ONLY MEMORY (ROM)

12.9.1. saiz kecil berbanding RAM

12.9.2. FUNGSI

12.9.2.1. simpan program booting awal komputer

12.9.2.2. boleh baca sahaja

12.9.3. JENIS

12.9.3.1. PROM

12.9.3.1.1. Programmable Read- Only Memory

12.9.3.2. EROM

12.9.3.2.1. Erasable Programmable Read- Only Memory

12.9.3.3. EPROM

12.9.3.3.1. ( Electrical Erasable ) Programmable Read- Only Memory

12.10. WINDOWS

12.10.1. operating system

12.10.1.1. diperkenal pengusaha Microsoft iaitu Bill Gates

12.10.2. FUNGSI

12.10.2.1. sebagai engine

12.10.3. KELEBIHAN

12.10.3.1. mesra pengguna

12.10.3.2. tahap sekuriti tinggi

12.10.4. KEKURANGAN

12.10.4.1. terdedah virus

12.10.4.2. mudah ditembusi