Nhắm đến khách hàng là tác giả để giúp họ viết cho độc giả tốt hơn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhắm đến khách hàng là tác giả để giúp họ viết cho độc giả tốt hơn by Mind Map: Nhắm đến khách hàng là tác giả để giúp họ viết cho độc giả tốt hơn

1. Đem lại giá trị cho KHÁCH HÀNG

1.1. Lập ra trang web

1.1.1. là nơi tác giả viết bài và độc giả vào đọc, donate cho tác giả.

1.1.1.1. Lợi ích

1.1.1.1.1. Có nguốn cung cấp sản phẩm

1.1.1.1.2. Có sự độc quyền trong tác phẩm

1.1.1.1.3. Có nơi để mọi người đầu tư chăm sóc tác phẩm tốt hơn

1.1.1.1.4. Tiền đề cho tổ chức sự kiện

1.1.1.1.5. PR cho tác giả, cho tác gỉa tương lai để gắn bó với việc viết

1.1.1.1.6. Nơi giao lưu tương tác tạo cảm hứng cho tác giả nghiệp dư

1.1.1.1.7. Làm cho mọi người biết đến tác giả

1.1.1.1.8. Có những tác phẩm tiềm năng

1.1.1.1.9. Xây dựng văn hóa đọc

1.1.1.2. tác hại

1.1.1.2.1. Có những cancer tấn công vào bài của tác giả gây cảm giác tiêu cực

1.1.1.3. Thử thách cho chúng ta

1.1.1.3.1. Lúc đầu lỗ một ít do duy trì trang web

1.1.1.3.2. Duy trì nguồn kinh phí

1.1.1.3.3. Một ngành mới ít được quan tâm

1.1.1.3.4. Đưa một thứ vô bổ thành một thứ mới mẻ

1.1.1.3.5. Tìm đủ nguồn nhân lực

1.1.1.3.6. Cạnh tranh mấy trang web khác vd: telus, king's novel

1.1.1.3.7. PR truyền thông khó khăn cho tác giả và trang web

1.1.1.4. Thử thách cho tác giả

1.1.1.4.1. Tạo ra một thế giới cạnh tranh của tác giả để trở thành người giỏi nhất

1.1.1.4.2. Rèn luyện kỹ năng

1.1.1.4.3. Bị anti bởi cancer

1.1.1.4.4. Bị bạn bè, gia đình khó chấp nhận

1.1.1.4.5. Hướng tác giả một ngành nghề mới

1.1.2. Chúng ta cũng sẽ có một đội ngũ viết LN như các tác giả khác để khuyến khích tác giả cùng vào viết.

1.1.2.1. Lợi ích

1.1.2.1.1. Tác giả trở thành độc giả của nhau

1.1.2.1.2. Tạo ra cộng đồng tác giả giúp đỡ nhau

1.1.2.1.3. Tạo ra sự thân thiện tới các tác giả khác

1.1.2.1.4. Tạo ra nhiều người xuất hiện lúc đầu nhiều hơn

1.1.2.2. Tác hại

1.1.2.2.1. Đội ngũ được ưu tiên hơn, gây mất công bằng

1.1.2.3. Thử thách

1.1.2.3.1. Tốn nhiều nhân sự

1.1.2.3.2. Tốn kinh phí cho nguốn nhân sự

1.1.2.3.3. Có khả năng phải thuê đội ngũ riêng

1.1.2.3.4. Giữ cảm hứng cho tác giả

1.1.2.3.5. Mâu thuẫn trong nhóm, dễ tan rã

1.1.3. Là nơi tác giả được giúp đỡ về thiết kế và vẽ nhân vật.

1.1.3.1. Lập đội ngũ vẽ và thiết kế nhân vật (gồm Thương và Hei) cho tác giả (chỉ giúp khi tác phẩm của tác giả được chọn làm tạp chí, chuẩn bị xuất bản ra sách hay được độc giả bình chọn cao)

1.1.3.1.1. Lợi ích

1.1.3.1.2. Tác hại

1.1.3.1.3. Thử thách

1.1.4. Xây dựng trong trang web một diễn đàn về chia sẻ kinh nghiệm viết LN cho các tác giả hay giải quyết vấn đề khi viết LN của tác giả (góc giao lưu của các tác giả) (Dành riêng cho TG)

1.1.4.1. Lợi ích

1.1.4.1.1. Nói lên những mong muốn của TG

1.1.4.1.2. TG có thể chia sẻ KN và GQVD của nhau

1.1.4.2. tác hại

1.1.4.2.1. Gây mâu thuẫn giữa các TG

1.1.4.3. Thử thách

1.1.4.3.1. Làm cho tác giả đi lên

1.1.4.3.2. Tốn thêm tiền lập web

1.1.4.3.3. Khuyến khích TG viết

1.1.4.3.4. Phải có 1 trọng tài

1.1.5. Khuyến khích các thành viên tự nguyện lập nhóm viết để tăng tác phẩm ban đầu (x-cross)

1.1.5.1. Lợi ích

1.1.5.1.1. ưu tiên nhóm viết riêng tạo lối viết xoay vòng

1.1.5.1.2. Khuyến khích tác giả khác bằng cách truyền cảm hứng, áp lực nhóm, lây lan tâm lí.

1.1.5.2. Tác hại

1.1.5.2.1. Có web rồi mà vẫn phải lập nhóm viết cho nên ko cần thiết

1.1.5.3. thử thách

1.1.5.3.1. Không có nhiều người tham gia

1.1.5.3.2. Giúp cho TG cùng nhau viết

1.1.5.3.3. TG phát triển kĩ năng viết nhóm

1.1.5.3.4. Điều hành nhóm tác giả trong 1 tác phẩm

1.1.5.3.5. tác phẩm phải hay

1.1.6. Xây dựng trong trang web những bài giảng về cách viết Light Novel hấp dẫn (Biên soạn từ những kinh nghiệm hay trong diễn đàn hoặc từ chuyên gia trong nhóm dự án)

1.1.6.1. Lợi ích

1.1.6.1.1. Giúp đỡ nhiều cho các tác giả

1.1.6.1.2. Giúp ta có được nhiều tác phẩm tốt hơn

1.1.6.1.3. Thêm trường phái dạy viết LN

1.1.6.2. Tác hại

1.1.6.2.1. Cần chuyên gia và tốn tiền thuê

1.1.6.2.2. Tốn tiền xây dựng web

1.1.6.2.3. Chi phí mở ra khóa dạy

1.1.6.3. Thử thách

1.1.6.3.1. Tốn tiền

1.1.6.3.2. Tìm được chuyên gia

1.1.6.3.3. Mở ra khóa dạy viết LN

1.1.7. Lập ra nơi tác giả và độc giả đưa ra góp ý và một nhóm giải quyết góp ý đó. (công ty nhận góp ý)

1.1.7.1. Lợi ích

1.1.7.1.1. Mình có thể cải thiện trang web

1.1.7.1.2. Kết nối tác giả với cộng đồng

1.1.7.1.3. Làm cho độc giả biết giá trị bản thân

1.1.7.2. Tác hại

1.1.7.2.1. Gây ảnh hưởng giữa TG và cancer

1.1.7.3. Thử thách

1.1.7.3.1. Có người cho ý kiến vô văn hóa

1.1.7.3.2. Phải lọc góp ý

1.1.7.3.3. Tìm phương pháp tối ưu để độc giả và tác giả góp ý dễ dàng nhất

1.1.7.3.4. Giải quyết góp ý tốt nhất và cho TG biết nếu góp ý có liên quan tới TG

1.1.8. Mở event cho tác giả, khuyến khích họ bộc lộ đam mê của bản thân

1.1.8.1. Thời gian: 1,5 tháng

1.1.8.2. Làm video marketing

1.1.8.2.1. Lợi ích

1.1.8.2.2. Tác hại

1.1.8.2.3. Thử thách

1.1.8.3. Thiết kế và vẽ linh vật

1.1.8.3.1. Lợi ích

1.1.8.3.2. Tác hại

1.1.8.3.3. Thử thách

1.1.8.4. Sau đó, chọn ra 3 tác phẩm theo nhóm khách hàng thân thiết bình chọn để trao thưởng.

1.1.8.4.1. Lập ra buổi họp offline với lần lượt các thành viên trong nhóm khách hàng thân thiết để giới thiệu và tiếp nhận góp ý của họ về sản phẩm mẫu.

1.1.8.5. Tổ chức event mỗi 2 tháng (sắp tới)

1.1.8.5.1. Lợi ích

1.1.8.5.2. Tác hại

1.1.8.5.3. Thử thách

1.1.8.6. Tổ chức sự kiện LN chưa hoàn chỉnh, biên tập (tập đầu tiên hay one-shot) 4 tháng

1.1.8.6.1. Lợi ích

1.1.8.6.2. Tác hại

1.1.8.6.3. Thử thách

1.2. Lập ra tạp chí

1.2.1. Về LN

1.2.2. về Manga

1.2.3. Về thông tin những cuốn LN sắp ra của Tsuki

2. Xấy dựng quan hệ với KHÁCH HÀNG (nói thật là việc đem lại giá trị tốt cho họ là xây dựng được quan hệ tốt rồi đấy, còn mây cái mũi tên là những việc xây dựng mối quan hệ mang tính hiện rõ)