Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Canlılar by Mind Map: Canlılar

1. Mikroskobik Canlılar

2. Mantarlar

2.1. Şapkalı Mantarlar

2.2. Küf Mantarları

2.3. Maya Mantarları

2.4. Hastalık Yapan Mantarlar

3. Bitkiler

3.1. Çiçekli Bitkiler

3.2. Çiçeksiz Bitkiler

4. Hayvanlar

4.1. Sürüngenler

4.2. Kuşlar

4.3. Memeliler

4.4. Kurbağalar

4.5. Balıklar