Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Leerstijlen by Mind Map: Leerstijlen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Leerstijlen

 dat leren door: -Dingen te zien -Dingen te horen -Woorden te horen -Woorden te lezen - Horen, zien, lezen en combineren  

Door woorden te lezen

Als je leest wordt 10% van de stof die je leest op genomen  

Door dingen te zien

Van alles wat je ziet neem je maar 30% in je op

Door woorden te horen

 Van alles wat je hoort neem je maar 20% in je op    

Door woorden horen, zien en lezen te combineren

Door woorden te horen en te zien neem je 50% van de stof op + nog 10% van het lezen