APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM

1. perbincangan secara privasi

2. Survey & Polling

2.1. Survey digunkan untuk mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas untuk mendapatkan maklum balas orang ramai secara terperinci

2.2. Polling ialah satu soalan yang mempunyai banyak pilihan jawapan

2.3. aplikasi

2.3.1. survey monkey

2.4. kelebihan

2.4.1. dapat membuat penilaian tentang kefahaman seseorang terhadap sesuatu

2.5. kelebihan survey & poll

2.5.1. dapat mengetahui peningkatan atau pengurangan individu yang menganut Islam di seluruh dunia

2.6. keburukan survey & poll

2.6.1. penyebaran berita tak sohih yang memungkin berlaku pengkhianatan

3. web authoring tools & blog

3.1. web authoring tools-perisian untuk menulis web

4. kelebihan

4.1. jimatkan masa

5. jenis

5.1. editor kompoun

5.1.1. contoh

5.1.1.1. microsoft frontpages

5.1.1.2. net object fusion

6. blog ialah jurnal peribadi

6.1. kelebihan

6.1.1. mudah digunakan

6.2. keburukan

6.2.1. menyebarakn unsur-unsur yang tiak bermoral

6.3. fungsi

6.3.1. berdakwah

7. bahagian dan fungsi windows

7.1. cpu

7.1.1. baahgian paling utama dalam komputer

7.1.2. fungsi

7.1.2.1. menjalankan program yang disimpan daalm memori lama

7.2. monitor

7.2.1. skrin paparan yang mempunyai pelbagai jenis dan saiz

7.2.2. fungsi

7.2.2.1. menampilkan video dan informasi grafik

7.3. printer

7.4. speaker

7.5. keyboard

7.5.1. keyboard berisi susunan huruf,angka dang fungsi kawalan yang lain

8. MAKTABAH SYAMILAH & PERISIAN ISLAMIC SOFTWARE

8.1. Pengenalan

8.1.1. perpustakaan digital dengan teknik mudah untuk mencari objek

8.2. kebaikan maktabah syamilah

8.2.1. percuma

8.3. keburukan maktabah syamilah

8.3.1. guna ruang yang besar untuk dimuat turun

8.4. contoh aplikasi perisian islamic software

8.4.1. mengaji.com

8.4.2. imasjid

8.4.3. muslim pro

9. TATACARA PENGGUNAAN MICROSOFT OFFICE

9.1. MICROSOFT WORD

9.1.1. suatu aplikasi pengolah kata berupa huruf yang biasanya digunakan untuk membuat laporan dan dokumen yang lain

9.1.2. fungsi-menyimpan dokumen dengan fomat yang pelbagai dan seragam

9.1.3. kelebihan-dapat digunakan dalam device yang pelbagai seperti ios,windows & androis

9.2. MICROSOFT POWERPOINT

9.2.1. satu aplikasi untuk membuat pembentangan dalam bentuk slide

9.2.2. fungsi-dapat membuat slide dalam bentuk yang menarik

9.2.3. kelebihan-video,gambar dan audio dapat ditambah ke dalam slide

9.3. MICROSOFT EXCEL

9.3.1. aplikasi untuk memproses data secara automatik yang dapat berupa perhitungan

9.3.2. fungsi-membuat laporan kewangan

10. LINUX DAN MAC

10.1. DEFINISI OPERRATING SYSTEM

10.1.1. a set of program taht coordinate all the activities among computers or mobile device hardware

10.2. MAC

10.2.1. designed to run only with Apple computers

10.2.2. not widely used as the Windows OS

10.2.3. introduced in 1984 for Macintosh PC

10.3. ADVANTAGES OF MAC

10.3.1. easy to use

10.3.2. integration with Apple and other products

10.4. LINUX

10.4.1. an operating system that was extended from UNIX (UNIX's clone)

10.5. ADVANTAGES OF LINUX

10.5.1. multi-ask and multi-use

10.5.2. free from virus

10.5.3. low-cost

11. E-PUBLISHING

11.1. penerbitan elektronik merupakan suatu penerbitan yang menggunakan alatan elektronik ataupun digital untuk menghasilakn karya

11.2. JENIS-JENIS E-PUBLISHING

11.2.1. E-Jurnal

11.2.2. E-buku

11.2.3. E-tesis

11.2.4. E-arkib

11.3. KEBAIKAN MENGGUNAKAN PENERBITAN ELEKTRONIK

11.3.1. mudah,cepat dan jimat

11.3.2. boleh ditulis di mana-maan sahaj,serta bila-bila sahaja

11.4. KEKURANGAN PENERBITAN ELEKTRONIK

11.4.1. isi kandungan mudah dicuri

12. CONTENT CREATION TOOLS

12.1. PENGENALAN

12.1.1. kandungan alat penciptaan ialah sumbangan maklumat kepada media terutamanya kepada media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu

12.2. KANDUNGAN ALAT PENCIPTAAN

12.2.1. business software

12.2.2. kebolehbacaan

12.2.3. rumah/pendidikan/peribadi

12.2.4. multimedia

12.3. KELEBIHAN KANDUNGAN ALAT PENCIPTAAN

12.3.1. mengemaskini laamn web

12.3.2. pemasaran atau penerbitan penyelenggaraan akaun media sosial

13. CASTING TOOLS

13.1. CAMSTUDIO

13.1.1. screencast softwware

13.1.2. makes movie of what happens on your computer screen

13.2. SCREENCAST

13.2.1. video showing the proceeding and activities done by a pc-user

13.3. JING

13.3.1. takes a picture or video of the user's computer screen

13.4. KELEBIHAN CASTING TOOLS TO UMMAH

13.4.1. menambahbaik kemudaahn powerpoint

14. PERISIAN KOLABORATIF & ALAT PERKONGSIAN MAKLUMAT

14.1. DEFINISI

14.1.1. PERISIAN KOLABORATIF

14.1.1.1. pengisian aplikasi yang membantu melakukan tugasan bersama

14.1.2. ALAT PERKONGSIAN MAKLUMAT

14.1.2.1. butang untuk perkongsian sesuatu aplikasi

14.2. FUNGSI

14.2.1. calendering

14.2.2. web conferencing

14.2.3. share webspaces

14.3. KEBAIKAN

14.3.1. memudahkan organisasi

14.3.2. kerja menjadi sistematik

14.3.3. membina pasukan jarak jauh

14.4. KEBURUKAN

14.4.1. perselisihan dalam komunikasi

14.4.2. kelemahan keselamatan

14.4.3. tidak boleh dipercayai

14.5. CONTOH APLIKASI

14.5.1. mindmeister

14.5.2. tes teach

14.5.3. alim.org

14.5.4. halaltrip

15. SOCIAL NETWORKING TOOLS

15.1. provide network analysis and connection facilities to allow people to understand the community structure and influende it over time

15.2. MUSLIM SEBAGAI INSPIRASI

15.2.1. al-jabar

15.2.2. angka nol

15.2.3. logarisme

15.3. FACTORS

15.3.1. facebook

15.3.2. twitter

15.3.3. instagram

15.3.4. whatsapps

16. MOODLE

16.1. platform pmbelajaran yang direka untuk menyediakan pendidik,pentadbir,dan pelajar denga sistem yang mantap,selamat dan bersepadu untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran peribadi

16.1.1. FUNGSI MOODLE

16.2. FUNGSI

16.2.1. sembang

16.2.2. pendidikan

16.2.3. blog

16.3. KELEBIHAN

16.3.1. mudah untuk digunakan

16.3.2. moodle dalam bahasa anda

16.3.3. percuma

16.4. KELEBIHAN KEPADA GURU

16.4.1. beban dikurangkan

16.4.2. guru dapat membuat pemerhatian

16.5. KELEBIHAN KEPADA PELAJAR

16.5.1. mudah

16.5.2. dapat akses pada bila-bila masa

16.6. KEBURUKAN

16.6.1. memerlukan tenaga pakar

16.6.2. memerlukan biaya lebih

16.6.3. masalah mengakses masuk