APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJIAN ISLAM

1. bahagian dan fungsi windows

1.1. cpu

1.1.1. baahgian paling utama dalam komputer

1.1.2. fungsi

1.1.2.1. menjalankan program yang disimpan daalm memori lama

1.2. monitor

1.2.1. skrin paparan yang mempunyai pelbagai jenis dan saiz

1.2.2. fungsi

1.2.2.1. menampilkan video dan informasi grafik

1.3. printer

1.4. speaker

1.5. keyboard

1.5.1. keyboard berisi susunan huruf,angka dang fungsi kawalan yang lain

2. MAKTABAH SYAMILAH & PERISIAN ISLAMIC SOFTWARE

2.1. Pengenalan

2.1.1. perpustakaan digital dengan teknik mudah untuk mencari objek

2.2. kebaikan maktabah syamilah

2.2.1. percuma

2.3. keburukan maktabah syamilah

2.3.1. guna ruang yang besar untuk dimuat turun

2.4. contoh aplikasi perisian islamic software

2.4.1. mengaji.com

2.4.2. imasjid

2.4.3. muslim pro

3. TATACARA PENGGUNAAN MICROSOFT OFFICE

3.1. MICROSOFT WORD

3.1.1. suatu aplikasi pengolah kata berupa huruf yang biasanya digunakan untuk membuat laporan dan dokumen yang lain

3.1.2. fungsi-menyimpan dokumen dengan fomat yang pelbagai dan seragam

3.1.3. kelebihan-dapat digunakan dalam device yang pelbagai seperti ios,windows & androis

3.2. MICROSOFT POWERPOINT

3.2.1. satu aplikasi untuk membuat pembentangan dalam bentuk slide

3.2.2. fungsi-dapat membuat slide dalam bentuk yang menarik

3.2.3. kelebihan-video,gambar dan audio dapat ditambah ke dalam slide

3.3. MICROSOFT EXCEL

3.3.1. aplikasi untuk memproses data secara automatik yang dapat berupa perhitungan

3.3.2. fungsi-membuat laporan kewangan

4. LINUX DAN MAC

4.1. DEFINISI OPERRATING SYSTEM

4.1.1. a set of program taht coordinate all the activities among computers or mobile device hardware

4.2. MAC

4.2.1. designed to run only with Apple computers

4.2.2. not widely used as the Windows OS

4.2.3. introduced in 1984 for Macintosh PC

4.3. ADVANTAGES OF MAC

4.3.1. easy to use

4.3.2. integration with Apple and other products

4.4. LINUX

4.4.1. an operating system that was extended from UNIX (UNIX's clone)

4.5. ADVANTAGES OF LINUX

4.5.1. multi-ask and multi-use

4.5.2. free from virus

4.5.3. low-cost

5. E-PUBLISHING

5.1. penerbitan elektronik merupakan suatu penerbitan yang menggunakan alatan elektronik ataupun digital untuk menghasilakn karya

5.2. JENIS-JENIS E-PUBLISHING

5.2.1. E-Jurnal

5.2.2. E-buku

5.2.3. E-tesis

5.2.4. E-arkib

5.3. KEBAIKAN MENGGUNAKAN PENERBITAN ELEKTRONIK

5.3.1. mudah,cepat dan jimat

5.3.2. boleh ditulis di mana-maan sahaj,serta bila-bila sahaja

5.4. KEKURANGAN PENERBITAN ELEKTRONIK

5.4.1. isi kandungan mudah dicuri

6. CONTENT CREATION TOOLS

6.1. PENGENALAN

6.1.1. kandungan alat penciptaan ialah sumbangan maklumat kepada media terutamanya kepada media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu

6.2. KANDUNGAN ALAT PENCIPTAAN

6.2.1. business software

6.2.2. kebolehbacaan

6.2.3. rumah/pendidikan/peribadi

6.2.4. multimedia

6.3. KELEBIHAN KANDUNGAN ALAT PENCIPTAAN

6.3.1. mengemaskini laamn web

6.3.2. pemasaran atau penerbitan penyelenggaraan akaun media sosial

7. PERISIAN KOLABORATIF & ALAT PERKONGSIAN MAKLUMAT

7.1. DEFINISI

7.1.1. PERISIAN KOLABORATIF

7.1.1.1. pengisian aplikasi yang membantu melakukan tugasan bersama

7.1.2. ALAT PERKONGSIAN MAKLUMAT

7.1.2.1. butang untuk perkongsian sesuatu aplikasi

7.2. FUNGSI

7.2.1. calendering

7.2.2. web conferencing

7.2.3. share webspaces

7.3. KEBAIKAN

7.3.1. memudahkan organisasi

7.3.2. kerja menjadi sistematik

7.3.3. membina pasukan jarak jauh

7.4. KEBURUKAN

7.4.1. perselisihan dalam komunikasi

7.4.2. kelemahan keselamatan

7.4.3. tidak boleh dipercayai

7.5. CONTOH APLIKASI

7.5.1. mindmeister

7.5.2. tes teach

7.5.3. alim.org

7.5.4. halaltrip

8. MOODLE

8.1. platform pmbelajaran yang direka untuk menyediakan pendidik,pentadbir,dan pelajar denga sistem yang mantap,selamat dan bersepadu untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran peribadi

8.1.1. FUNGSI MOODLE

8.2. FUNGSI

8.2.1. sembang

8.2.2. pendidikan

8.2.3. blog

8.3. KELEBIHAN

8.3.1. mudah untuk digunakan

8.3.2. moodle dalam bahasa anda

8.3.3. percuma

8.4. KELEBIHAN KEPADA GURU

8.4.1. beban dikurangkan

8.4.2. guru dapat membuat pemerhatian

8.5. KELEBIHAN KEPADA PELAJAR

8.5.1. mudah

8.5.2. dapat akses pada bila-bila masa

8.6. KEBURUKAN

8.6.1. memerlukan tenaga pakar

8.6.2. memerlukan biaya lebih

8.6.3. masalah mengakses masuk

9. perbincangan secara privasi

10. Survey & Polling

10.1. Survey digunkan untuk mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas untuk mendapatkan maklum balas orang ramai secara terperinci

10.2. Polling ialah satu soalan yang mempunyai banyak pilihan jawapan

10.3. aplikasi

10.3.1. survey monkey

10.4. kelebihan

10.4.1. dapat membuat penilaian tentang kefahaman seseorang terhadap sesuatu

10.5. kelebihan survey & poll

10.5.1. dapat mengetahui peningkatan atau pengurangan individu yang menganut Islam di seluruh dunia

10.6. keburukan survey & poll

10.6.1. penyebaran berita tak sohih yang memungkin berlaku pengkhianatan

11. web authoring tools & blog

11.1. web authoring tools-perisian untuk menulis web

12. kelebihan

12.1. jimatkan masa

13. jenis

13.1. editor kompoun

13.1.1. contoh

13.1.1.1. microsoft frontpages

13.1.1.2. net object fusion

14. blog ialah jurnal peribadi

14.1. kelebihan

14.1.1. mudah digunakan

14.2. keburukan

14.2.1. menyebarakn unsur-unsur yang tiak bermoral

14.3. fungsi

14.3.1. berdakwah

15. CASTING TOOLS

15.1. CAMSTUDIO

15.1.1. screencast softwware

15.1.2. makes movie of what happens on your computer screen

15.2. SCREENCAST

15.2.1. video showing the proceeding and activities done by a pc-user

15.3. JING

15.3.1. takes a picture or video of the user's computer screen

15.4. KELEBIHAN CASTING TOOLS TO UMMAH

15.4.1. menambahbaik kemudaahn powerpoint

16. SOCIAL NETWORKING TOOLS

16.1. provide network analysis and connection facilities to allow people to understand the community structure and influende it over time

16.2. MUSLIM SEBAGAI INSPIRASI

16.2.1. al-jabar

16.2.2. angka nol

16.2.3. logarisme

16.3. FACTORS

16.3.1. facebook

16.3.2. twitter

16.3.3. instagram

16.3.4. whatsapps