Teknologjia dhe zhvillimi i saj

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teknologjia dhe zhvillimi i saj by Mind Map: Teknologjia dhe zhvillimi i saj

1. Teknologjia sot

1.1. Shek. XXI – (21) konsiderohet si shekulli i teknologjis ku teknologjia ç’do herë e më shumë po avansohet , ku secili njeri po bëhet ç’do herë e më i n’varur nga ky zhvillim. Edhe inteligjenca artificial është njëra ndër llojet e zhvillimit të teknologjis e cila po e bënë të mundshme që kompjuteri të kenë aftësi të veproj si qenje njerzore.Ky zhvillim I teknologjis po paraqet një zhvillim të madh ku është mundësia që inteligjenca artificial ta mposht njeriun. Pjesët teknologjike prej vitin në vitë e kanë ndryshuar jetën e njëriut ,duke e bërë më të leht punën dhe jetën, duke marr parasysh vitet e shkuara që teknologjia nuk kishte qënë e zhvilluar edhe punët në të gjitha sferat kanë pasur vështërsi të mëdha, duke e krahasuar në ditët e sotme ,zhvillimi teknologjik po na mundëson punën më të leht dhe një jetë më të sigurt. Me teknologjine dixhitale që po mbin kudo, duke përfshire edhe trupat tane , kompjuterizimi sa vjen e bëhet shumë e më personal. Tashmë teknologjia po bëhet mjeti yne i informacionit, i kënaqesise, i argetimit, i sigurise, i shendetit, pra në një fare mënyre mbulon të gjitha sferat më të rëndësishme të jetës. Megjithate, kjo e ardhme kaq e ndritur sigurisht e ka nje kosto dhe në fakt, pak a shumë ruajtjes së jetes private po i vjen fundi. Çdo teknologji mbarë funksionuese do të duket magjike. — Artur Clark. Sot jemi dëshmitarë të zhvillimit dhe avansime dhe ndryshimeve në fushën e shkencës, teknologjisë, kulturës dhe shoqërisë si dhe arritjes së informacioneve dhe komunikimeve të shpejta përrreth botës. Sa i përket teknologjisë në ditet e sotme , teknologjia na ka ofru shumëçka edhe na ka mundsu një qasje dhe punë ma të lehtë në ç'do aspekst edhe në ç'do sfer të jetës. Kemi shumë zhvillime teknologjike që sot janë pjesë e pandashme e jetës sonë si p.sh. Kompjuteret tablet, telefonat e menqur, paisjet e ndryshme elektronike, zhvillimi i internetit, zhvillimi i teknologjis së mjeksis e shumë ndryshime tjera dita e ditës po na i sjell shkenca e teknologjisë.

2. Teknologjia ne fillimet e saj

2.1. Përdorimi i mjeteve nga njerëzit e hershëm ka qenë pjesërisht një proces i zbulimit dhe të evolucionit. Njerëzit e hershëm u zhvilluan nga një specie foragjere hominide që ishin tashmë me dy këmbë [13], me një masë të trurit afërsisht sa një e treta e njerëzve modern [14]. Përdorimi i veglave mbeti relativisht i pandryshuar për shumicën e historisë të njerëzve të hershëm.

2.2. Përafërsisht 50,000 vjet më parë, u shfaq përdorimi i mjeteve dhe një grupi kompleks të sjelleve, që mendohet nga shumë arkeologë se kjo lidhet me shfaqjen e gjuhës moderne