STILOVI RJEŠAVANJA SUKOBA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STILOVI RJEŠAVANJA SUKOBA by Mind Map: STILOVI RJEŠAVANJA SUKOBA

1. Suradnja

1.1. Stranke konfrontiraju stavove, zajednički identificiraju problem, predlažu i ocjenjuju moguća rješenja.

2. Utakmica

2.1. Stil karakteriziraju pojedinci koji više vode računa o vlastitim nego o zajedničkim interesima.

3. Prilagodba

3.1. Stil kod kojeg strane nastoje umiriti svoje protivnike, mogu biti voljne da stave interese svojih protivnika iznad vlastitih interesa. Ovakvo ponašanje nazivamo izglađivanje spora.

4. Izbjegavanje

4.1. Svodi se na pasivan stav i distanciranje od problema. Prikladan za trivijalna pitanja te u slučaju kada trošak konfrontacije nadilazi koristi od rješavanja sukoba.