Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Іменник by Mind Map: Іменник

1. Оцінювання

2. Іменник - це частина мови, яка означає предмет і відповідає на питання хто? що?

3. Повторити і поглибити знаня про іменник як частину мови

4. Сприяти зміцненню морфологічних ознак іменників

5. Культуру усного та писемного мовлення, збагачувати словниковий запас учнів

6. Розвивати дослідницький інтерес та творчі вміння

7. Формувати загальннопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях

8. Комбінований

9. Перебіг уроку

9.1. Організаційний момент

9.2. Мотивація навчальної діяльності

9.2.1. Вірш "Сталося з душею щось людини"

9.3. Актуалізація опорних знань

9.3.1. Бесіда

9.4. Сприймання і усвідомлення учнями навчального матеріалу

9.4.1. Робота з підручником

9.5. Застосування знань, умінь, навичок

9.5.1. Вибірковий відео-диктант

9.6. Фізкультхвилинка

9.7. Робота з таблицею

9.8. Рефлексія

9.9. Домашнє завдання

9.9.1. Написати твір "Чесноти у моїй душі", підкреслити іменники

10. Визначеня

11. Тема уроку

12. Мета уроку

12.1. Сприяти вихованню кращих моральних основ дитячої особистості засобами слова

13. Тип уроку

14. Обладнання

14.1. Ментальна карта

14.2. Презентація

14.3. Відео

15. Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

16. Загальне граматичне значення

16.1. Предмет

17. Морфологічні ознаки

17.1. Постійні

17.1.1. Загальні - власні

17.1.2. Істоти - неістоти

17.1.3. Конкретні - абстрактні

17.1.4. Рід (чоловічий, жіночий, середній, спільний)

17.1.5. Відміна (I, II, III, IV)

17.2. Непостійні

17.2.1. Відмінок, число

18. Синтаксична роль

18.1. Підмет, додаток та інші члени речення

18.2. Вечірнє сонечко гай золотило

19. Хд