Domena informacije i digitalna tehnologija 6. razred OŠ

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Domena informacije i digitalna tehnologija 6. razred OŠ par Mind Map: Domena informacije i digitalna tehnologija 6. razred OŠ

1. DropIt

2. Vrste mreža

2.1. Razlikovati vrste mrežnoga povezivanja te kategorizirati vrste štetnih djelovanja mrežom

3. Mrežno povezivanje

4. Pohrana podataka

4.1. Prepoznati različite oblike pohrane podataka u računalu s obzirom na vrstu podataka

5. Rad sa mrežom

5.1. Pronalaziti i analizirati organizaciju nekoga mrežnog sadržaja

6. Programi za rad s mapama i datotekama

6.1. Organizacija podataka s pomoću programa za rad s mapama i datotekama

7. Organizacija mapa i datoteka

7.1. Analiza i preuređivanje organizacije podataka na računalu

8. A.6.1. Učenik planira i stvara vlastite hijerarhijske organizacije te analizira organizaciju na računalnim i mrežnim mjestima, opisuje načine povezivanja uređaja u mrežu

8.1. Korištenje računala

9. A.6.2. Učenik analizira prednosti i nedostatke mrežnoga povezivanja te odabire i primjenjuje postupke za zaštitu na mreži.

9.1. Mreže

10. Hijerarhijska organizacija

10.1. Planiranje i stvaranje hijerarhijske organizacije podataka na računalu

10.1.1. database model

11. Povezivanje uređaja na mrežu

11.1. Povezivanje računala na mrežu i razmjena podataka

11.1.1. Connect PC

12. Sigurnost mreže računala

12.1. Analiziranje razine postavki mrežne sigurnosti

13. Mrežne zajednice kao pomoć u učenju

13.1. Pronalazak uređaja na mreži te zajedničko rješavanje zadataka

13.1.1. FindDevice

14. Organizacija mrežne stanice

14.1. Primjena postupaka za zaštitu računala, programa i podataka na mreži