Coördineren van zorg

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Coördineren van zorg 저자: Mind Map: Coördineren van zorg

1. Samenwerken

1.1. Collega's

1.2. Consulteren van andere disciplines

1.3. Overleg met andere zorgverleners

1.4. Informeren van alle betrokkenen

2. Communicatie

2.1. Met collega's

2.2. Met patiënten

2.3. Verbaal en non verbaal

3. Delegeren

3.1. Aansturen

3.2. Collega's en betrokkenen weten van doelen en prioriteiten zijn

3.3. Taken verdelen

3.4. Duidelijke instructie naar collega's

4. Plannen en organiseren

4.1. Organiseert de benodigde capaciteit, materialen en apparatuur

4.2. Werkzaamheden binnen beschikte tijd uitvoeren

4.3. Plannen van volgorde zorgverlening

5. Kwaliteit

5.1. Standaarden

5.2. Deskundigheid

6. Verantwoordelijkheid

6.1. Er voor zorgen dat alles goed verloopt

6.2. Aansprakelijkheid

7. Formuleren en rapporteren

7.1. Verweking van gegevens

7.2. Verpleegdoelen, activiteiten, interventies

7.3. Zorgplannen inzichtelijk en begrijpelijk

8. Prioriteiten stellen

8.1. Plannen

8.2. Belang van een situatie inzien

8.3. Tijdsbesef

8.4. Afweging maken tussen risico's

9. Analyseren

9.1. Onderzoeken, ontleden, oplossen

9.2. Verzamelen van gegevens

9.3. Het leggen van verbanden tussen gegevens en trekt conclusies

10. Patiënt gericht verplegen

10.1. Aandacht

10.2. Patiënt voelt zich begrepen

10.3. Normen, waarden en wensen van patiënt

11. Kennis

11.1. Ziektebeelden herkennen

11.2. Verpleegkundige diagnosen en doelen

11.3. Observeren, monitoren

12. Continuïteit

12.1. Bewaking van zorgplannen

12.2. Goed doorlopende zorgverrlening

13. Aanspreekpunt

13.1. Voor collega's

13.2. Voor patiënten

13.3. Omgaan met vragen en kriteik

14. Taakgericht verplegen

14.1. iedereen zijn eigen taak

14.2. Structuur