시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
CÔNG VIỆC IT 저자: Mind Map: CÔNG VIỆC IT

1. Các kiến thức về hệ thống cơ sở dữ liệu.

2. Kỹ năng chung

2.1. Lập trình

2.2. Giao tiếp

2.3. Giải quyết vấn đề

2.4. Làm việc nhóm

2.5. Ngoại ngữ

3. Phần cứng

3.1. Lập trình nhúng

3.2. Lập trình robot

3.3. Kỹ năng

3.3.1. Kiến thức về điện tử: logic, vi điều khiển, vi xử lí,…

3.3.2. kiến thức về phần cứng

3.3.3. Tư duy thuật toán

4. Khoa học máy tính

4.1. Blockchain developer

4.2. AI developer

4.3. Data scientist

4.4. Kỹ năng

4.4.1. Hiểu biết về BigData,Machine Learning, AI,...

4.4.2. Tư duy toán học

4.4.3. Kỹ năng lập trình

5. Dữ liệu

5.1. Nhân viên phát triển Database

5.2. Nhân viên quản trị Database

5.3. Nhân viên phân tích dữ liệu

5.4. Kỹ năng

5.4.1. Khả năng phân tích và tư duy lô gíc

5.4.2. sử dụng ngôn ngữ viết và nói

5.4.3. Tinh thần làm việc đồng đội và sáng kiến

5.4.4. Khả năng tính toán

5.4.5. Ý thức kinh doanh

6. Nhân viên kinh doanh

6.1. Nhân viên phân tích quy trình kinh doanh

6.2. Kỹ năng

6.2.1. giao tiếp và trình bày thành thạo

6.2.2. Khả năng thuyết phục và nhạy bén

6.2.3. Ý thức và động cơ kinh doanh

6.2.4. Linh hoạt, năng động và giỏi tính toán

7. Phần mềm

7.1. Nhân viên kiểm tra phần mềm - Tester

7.2. Nhân viên phát triển ứng dụng – Application Developer – Programmer

7.3. Kỹ năng

7.3.1. phân tích và suy nghĩ logíc

7.3.2. làm việc tập thể

7.3.3. Chú ý đến từng chi tiết

7.3.4. Khả năng hoàn thành công việc đúng hạn.

7.3.5. hành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết

8. Thiết kế website/dịch vụ mạng

8.1. Kỹ sư mạng – Network Engineering

8.2. Nhân viên quản trị mạng – Network Administrator

8.3. Nhân viên bảo mật hệ thống – IT Security Staff

8.4. Web developer

8.5. Kỹ năng

8.5.1. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

8.5.2. Kiến thức về các hệ thống và ngôn ngữ lập trình liên quan, khả năng học hỏi

8.5.3. Kỹ năng nói và viết

8.5.4. Kỹ năng tưởng tượng và trình bày

8.5.5. Kỹ năng quản lý thời gian

8.5.6. Kỹ năng làm việc tập thể

9. Quản trị

9.1. Trưởng nhóm phát triển ứng dụng

9.2. Trưởng phòng IT

9.3. Giám đốc thông tin

9.4. Giám đốc bảo mật thông tin-CSO

9.5. Giám đốc kỹ thuật-CTO

9.6. Giám đốc dự án IT

9.7. Kỹ năng

9.7.1. Kỹ năng quản lý tổng hợp

9.7.2. Kỹ năng sáng tạo dựa trên các ý tưởng kinh doanh

9.7.3. Khả năng chọn lực, thúc đẩy và đánh giá nhân viên làm việc

9.7.4. Kỹ năng quản lý tài chính và thời gian