Вільний обіг товарів (Free movement of goods)

Free movement of goods

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Вільний обіг товарів (Free movement of goods) 저자: Mind Map: Вільний обіг товарів  (Free movement of goods)

1. Заборона митних тарифів/фіскальних обмежень і аналогів (custom duties and charges having equivalent effect)

1.1. імпортного/експотрного мита (import/export duties)

1.1.1. ДФЄС:30

1.2. податкової дискримінації (щодо іноземних товарів)

1.2.1. ДФЄС:110

2. Заборона квот на імпорт/експорт та інших "кількісних" обмежень і аналогів (measures having equivalent effect)

2.1. ДФЄС:34 (35)

2.1.1. Dassonville (C-8/74)

2.1.2. Keck (C-267/91, C-268/91)

2.1.3. Buy Irish (C-249/81)

2.1.4. Sunday Trading (C-145/88)

2.1.5. Spanish Strawberry (C-265/95)

2.2. допустимі відхилення

2.2.1. обов'язкові вимоги/ об'єктивні потреби (mandatory requirements)

2.2.1.1. Cassis de Dijon (C-120/78)

2.2.2. категорії загального блага (general/legitimate interest)

2.2.2.1. ДФЄС:36

3. інші "економічні свободи"

3.1. вільне пересування працівників/осіб (free moovement of workers/persons (ст.45)

3.2. свобода надання послуг (freedom to provide services) (ст.56)

3.3. вільний обіг капіталу/платежів (free movement of capital/payments) (ст.63)

3.4. свобода заснування (бізнесу) (right/freedom of establishment) (ст.49)

4. інші ключові положення ДФЄС

4.1. державні монополії (state monopolies) (ст.37)

4.2. державна допомога/субсидії (state aids) (ст.107)

4.3. адаптація законодавства (aproximation of laws) (ст.114)

4.4. ст.ст. 346, 347, 348

4.5. ст.351