Struktur Jentera Pentadbiran Negeri

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Struktur Jentera Pentadbiran Negeri 저자: Mind Map: Struktur Jentera Pentadbiran Negeri

1. Badan Eksekutif/Pemerintahan

1.1. Diketuai oleh raja/YDPA

1.2. Dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Negeri/MMK

1.2.1. Diketuai oleh MB/KM

1.2.1.1. 4-12 orang dilantik dari ahli DUN

1.2.2. 3 orang pegawai kerajaan

1.2.2.1. SUK

1.2.2.2. Penasihat Undang-undang Negeri

1.2.2.3. Penasihat Kewangan

2. Badan Eksekutif/Kabinet Menteri

2.1. Sistem Pentadbiran Berjawatankuasa

2.1.1. MMK - jawatankuasa

2.1.1.1. Diketuai oleh ahli MMK/Exco

2.1.1.2. SU - pegawai kerajaan (SUK)

2.1.1.3. jawatankuasa awasi pelaksanaan dasar

2.2. Sistem Pentadbiran Bermenteri

2.2.1. MMK - kementerian

2.2.1.1. Menyerupai kabinet pusat

2.2.1.2. Kabinet negeri

2.2.1.3. Majlis Tertinggi

2.2.1.4. Seorang Menteri = satu kementerian

2.2.1.5. dibantu oleh menteri muda