Behavioristische leertheorieën

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Rocket clouds
Behavioristische leertheorieën 저자: Mind Map: Behavioristische leertheorieën

1. Behaviorisme -> reactie op bewustzijn (Watson)

1.1. Black-box-benadering = relatie tussen prikkel en gedrag

1.2. Structuralisten: structuur en werking van bewustzijn. Hoe werkt bewustzijn?

1.2.1. Functionalisten: biologische functie bewustzijn

1.2.2. Instrospectie = systematische zelfobservatie

1.3. Watson: gecontroleerd laboratoriumexperiment + waarneembaar gedrag

1.3.1. Stimulus

1.3.2. Respons

2. Leertheoretische principes

2.1. Klassiek conditioneren/Emotioneel leren (Pavlov+Watson)

2.1.1. Reflexmatig gedrag: 3 stappen

2.1.1.1. Voor koppeling stimuli

2.1.1.2. Tijdens koppeling stimuli

2.1.1.3. Resultaat na herhaalde koppeling stimuli

2.1.2. Versterkingsfase

2.1.2.1. Stimuli en respons gekoppeld

2.1.2.2. Koppeling blijft uit = uitdoving/extinctie

2.1.3. Watsons experimenten

2.1.3.1. Puzzelbox

2.1.3.2. Trail and error

2.1.3.3. Leerwetten

2.1.3.3.1. Herhaling

2.1.3.3.2. Effect

2.1.3.3.3. Bereidheid

2.2. Operant conditoneren (Skinner)

2.2.1. Spontaan gedrag

2.2.1.1. Zonder koppeling aan stimulus

2.2.1.2. Gedrag + consequenties

2.2.1.2.1. Discriminatieve stimuli

2.2.1.3. Skinner-box

2.2.1.3.1. Knopje = voer

2.2.2. Shaping

2.2.2.1. Systematisch opbouwen complex gedrag

2.2.2.2. Positieve versterkers

2.2.2.2.1. Skinner-box => voer

2.2.2.3. Negatieve versterkers

2.2.2.3.1. Vermijdingsleren (straf)

2.3. Modelleren (Bandura)

2.3.1. Imitatie

2.3.1.1. Verwerving

2.3.1.1.1. Waarneming en opslag van modelgedrag

2.3.1.1.2. Cognitief proces

2.3.1.2. Uitvoering

2.3.1.2.1. Motivatie

2.3.1.2.2. Invloeden geweldadige films

3. Lesgeven (Velthuijsen)

3.1. Externe beloningen internaliseren

3.2. Belonende positieve houding effectiever

3.3. Positieve versterkers

3.3.1. Gedrag leerlingen staat centraal

3.3.2. Kennis, interesses leerlingen