Професійне спілкування іноземною мовою

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Професійне спілкування іноземною мовою создатель Mind Map: Професійне спілкування іноземною мовою

1. Змістовий модуль 2. Культура професійного спілкування

1.1. Тема 1. Правила та принципи професійного етикету. Мовний етикет. Культура ведення дискусії.

1.2. Тема 2. Особливості міжкультурної комунікації по телефону.

1.3. Тема 3. Ділова кореспонденція. Види ділових листів.

1.4. Тема 4. Участь у конференціях, круглих столах, навчально-методичних тренінгах тощо. Ділова презентація

1.5. Тема 5. Ділові подорожі та відрядження.

1.6. Тема 6. Викладання у сучасному суспільстві.

1.7. Тема 7. Вирішення проблем та конфліктних ситуацій.

1.8. Тема 8. Корпоративна культура. Вербальна та невербальна комунікація. Дрес-код.

1.9. Тема 9. Пакет документації для ділових подорожей та відряджень.

1.10. Самостійна робота №2

1.11. Модульний контроль

2. Змістовий модуль 3. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

2.1. Тема 1. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.

2.2. Тема 2. Іншомовний науковий текст. Жанри іншомовного наукового тексту.

2.3. Тема 3. Структурні елементи наукового тексту. Структура абзацу.

2.4. Тема 4. Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту.

2.5. Тема 5. Стилістичні особливості іншомовного наукового тексту.

2.6. Тема 6. Особливості перекладу україномовних матеріалів професійного спрямування на англійську мову.

2.7. Тема 7. Особливості перекладу англомовних матеріалів професійного спрямування на українську мову.

2.8. Самостійна робота №3

2.9. Модульний контроль

3. Змістовий модуль 4. Основи іншомовного науково-професійного дискурсу

3.1. Тема 1. Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Європі та Україні.

3.2. Тема 2. Написання анотації іноземною мовою до магістерської роботи.

3.3. Тема 3. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації (в Європі та Україні). Термінологічний глосарій за фахом.

3.4. Тема 4. Написання іншомовних наукових праць, документів на здобуття наукових грантів.

3.5. Тема 5. Особливості редагування наукового тексту.

3.6. Тема 6. Особливості редагування текстів професійного спрямування.

3.7. Тема 7. Іншомовний науково-професійний дискурс.

3.8. Самостійна робота №4

3.9. Модульний контроль

4. Змістовий модуль 1. Англійська мова як засіб іншомовного професійного спілкування

4.1. Тема 1. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога

4.2. Тема 2. Професійна сфера як інтеграція офіційноділового, наукового і розмовного стилів.

4.3. Тема 3. Стилі спілкування дорослих з дитиною

4.4. Тема 4. Нова українська школа– новий стиль професійного спілкування.

4.5. Тема 5. Специфіка роботи менеджера систем якості в освіті.

4.6. Тема 6. Організація освітнього процесу у дошкільному закладі.

4.7. Тема 7. Технології інтерактивного навчання англійської мови дошкільників

4.8. Тема 8. Педагогічна освіта: сучасний етап.

4.9. Тема 9. Вища та подальша освіта в Україні та провідних країнах світу.

4.10. Самостійна робота №1

4.11. Модульний контроль

5. ІСПИТ