Інституційний аудит

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Інституційний аудит создатель Mind Map: Інституційний аудит

1. 1. Підготовка до проведення

1.1. Формування експертної групи

1.1.1. від 3 до 12 експертів, залежно від чисельності педагогічних працівників закладу освіти

1.1.1.1. Розподіл обовязків між членами експертної групи

1.1.1.2. Ознайомлення з діяльністю закладу освіти

1.1.1.2.1. На веб сайті закладу освіти

1.2. Оформлення документації для проведення інституційного аудиту

1.2.1. Наказ про проведення інституційного аудиту в закладі освіти

1.2.2. Повідомлення

1.2.2.1. За 10 днів до початку інституційного аудиту, заклад освіти повинен отримати:

1.2.2.1.1. Повідомлення про початок інституційного аудиту

1.2.2.1.2. Опитувальний аркуш для попереднього оцінювання (самооцінювання) діяльності закладу освіти. Заповнюється керівником закладу освіти

1.2.3. Направлення для проведення заходу

1.3. заповнення керівником закладу освіти опитувального аркуша

2. 2. Робота експертної групи у закладі освіти

2.1. Експертна комісія НЕ допускається до проведення інституційного аудиту

2.1.1. !!! Складається акт, який підписує голова та не менше 2 членів експертної групи. Керівник закладу освіти повинен бути ознайомлений з актом. У разі відмови керівника закладу освіти від ознайомлення з актом голова експертної групи робить в ньому відповідний запис, що засвідчується підписами членів експертної групи

2.1.1.1. Копія акта подається засновнику (особі, уповноваженій засновником) закладу освіти

2.2. Експертна комісія допускається до проведення інституційного аудиту

2.2.1. Перший день роботи експертної групи в закладі освіти

2.2.1.1. Внесення запису до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю)

2.2.1.2. Нарада про інформування порядку проведення інституційного аудиту за участі голови та членів експертної групи, керівника закладу освіти, представників педагогічного колективу, батьків здобувачів освіти, громадськості (за згодою) та особи, уповноваженої засновником

2.2.1.3. Голова та члени експертної групи надають керівнику закладу освіти:

2.2.1.3.1. Документи, що посвідчують особу

2.2.1.3.2. Копії направлення про проведення заходу

2.2.1.4. Голова експертної групи отримує від керівника закладу освіти:

2.2.1.4.1. Заповнений керівником закладу освіти опитувальний аркуш (самооцінювання)

2.2.1.5. Оприлюднюється інформація про роботу експертної групи шляхом розміщення оголошення на інформаційній дошці в закладі освіти

2.2.2. Період роботи експертної групи в закладі освіти

2.2.2.1. Спостереження за освітньою діяльністю

2.2.2.1.1. відвідування навчальних занять

2.2.2.1.2. опитування здобувачів освіти

2.2.2.1.3. опитування педагогічних працівників

2.2.2.1.4. вивчення документації закладу освіти

2.2.2.2. Спостереження за освітнім середовищем

2.2.3. Останній день роботи експертної групи в закладі освіти

2.2.3.1. Акт перевірки

2.2.3.1.1. ТРИ ПРИМІРНИКИ

3. Навчання працівників управління ДСЯО у Черкаській області з питань організації проведення планових та позапланових заходів

4. Підбір та навчання експертів

4.1. Керівники закладів освіти, які пройшли інституційний аудит

4.2. Заступники керівників закладів освіти, які пройшли інситуційний аудит

4.3. Мають вищу кваліфікаційну категорію

4.4. Пройшли сертифікацію

4.5. Інші фахівці (експерти)

4.5.1. вища педагогічна освіта

4.5.2. професійна кваліфікація педагогічного працівника

4.5.3. практичний досвід роботи уі закладі освіти не менше ніж 5 років

4.5.4. пройшли відповідне навчання, організоване Державною службою якості освіти України

5. 3. Складання документації за результатами інституційного аудиту

5.1. Керівник закладу освіти

5.1.1. Протягом 3 робочих днів

5.1.1.1. Анкета оцінювання експертної групи

5.1.1.1.1. Надсилає рекомендованим листом до ДСЯО

5.2. Члени експертної комісії

5.2.1. Розпорядження про усунення порушень вимог законодавства (за наявності)

5.2.2. аналітичні довідки

5.2.2.1. протягом 5 робочих днів

5.2.2.1.1. Складають ЕКСПЕРТИ на підставі:

5.3. Голова експертної комісії

5.3.1. Звіт про проведення інституційного аудиту

5.3.1.1. протягом 10 робочих днів

5.3.1.1.1. Складає ГОЛОВА на підставі:

5.3.2. Висновки

5.3.2.1. проект висновку

5.3.2.1.1. протягом 15 робочих днів

5.3.3. Рекомендації

5.3.3.1. не пізніше 30 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти

6. Оприлюднення інформації

6.1. Інспекційний портал

6.1.1. Наказ, рішення, розпорядження або інший розпорядчий документ про проведення перевірки

6.1.1.1. наступний робочий день, після підписання

6.1.2. Акт перевірки закладу освіти

6.1.2.1. наступний робочий день, після підписання

6.1.3. Інформація про результати заходу державного нагляду ( контролю)

6.1.3.1. наступний робочий день, після закінчення перевірки

6.1.4. Оскарження розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства

6.1.4.1. наступний робочий день, після оскарження (рішення суду)

6.2. Управління ДСЯО у Черкаській області

6.2.1. Акт перевірки закліаду освіти

6.2.2. Розпорядження про усунення порушень вимог законодавства

6.2.3. Висновки про якість освітньої діяльності закладів освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти

6.2.4. Рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладів освіти

6.3. Заклад освіти

6.3.1. Висновки про якість освітньої діяльності закладів освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти

6.3.1.1. не пізніше 3 робочих днів після їх отримання

6.3.2. Рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладів освіти

6.3.2.1. не пізніше 3 робочих днів після їх отримання

6.4. Засновник

6.4.1. Висновки про якість освітньої діяльності закладів освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти

6.4.1.1. не пізніше 3 робочих днів після їх отримання

6.4.2. Рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладів освіти

6.4.2.1. не пізніше 3 робочих днів після їх отримання

7. Усунення порушень вимог законодавства

7.1. Заклад освіти

7.1.1. не може перевищувати 1 календарного року з дня прийняття розпорядження

7.1.1.1. протягом 10 робочих днів після закінчення строку, - інформує управління ДСЯО про усунення порушень вимог законодавства

7.2. Управління ДСЯО у Черкаській області

7.2.1. протягом 5 робочих днів управління ДСЯО приймає рішення про доцільність проведення перевірки результатів усунення порушень безпосередньо в закладі освіти

7.2.1.1. Якщо позитивні результати перевірки, то:

7.2.1.1.1. рішення про усунення порушень вимог законодавства

7.2.1.2. Якщо негативні результати перевірки, то:

7.2.1.2.1. засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.