Проектна технологія

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Проектна технологія создатель Mind Map: Проектна технологія

1. За кількістю учасників:

1.1. особистісні

1.2. парні

1.3. групові

1.4. колективні

2. За тривалістю проведення:

2.1. міні-проекти (1 урок)

2.2. короткотривалі (4—6 уроків)

2.3. середньої тривалості (1—2 тижні)

2.4. довготривалі (у групах та індивідуально, протягом кількох місяців, року)

3. За тематичною спрямованістю:

3.1. мовні

3.2. екологічні

3.3. етнографічні

3.4. країнознавчі

3.5. з прав людини

3.6. соціологічні

4. Етапи організації проекту

4.1. 1. Підготовка (визначення мети, виду, тривалості проекту тощо).

4.1.1. Важливе завдання вчителя під час роботи над проектом — забезпечити зацікавленість дітей, тобто створити мотивацію.

4.1.2. Мотивація — це постійне джерело енергії для самостійної діяльності та творчої активності. Для цього потрібно ще на старті проекту «занурити» дітей у проект, зацікавити проблемою, перспективою практичної та соціальної важливості.

4.1.3. Не менш важливо уважно поставитися до вибору основного питання проекту. Якщо це питання зацікавило учнів, то і проект буде успішним. Учитель пропонує тему проекту або надає учням можливість визначитися самостійно, тобто дійти згоди щодо теми, яка б була цікавою для всіх.

4.1.4. Учитель допомагає дітям зібрати якомога більше ідей для проекту та структурувати, встановивши зв’язки між запропонованими ідеями. Важливо також продемонструвати приклад проекту. Це потрібно зробити, якщо учні мають невеликий досвід роботи над проектами.

4.2. 2. Планування (визначення основних кроків у досягненні поставленої мети, визначення джерел, засобів збору, методів інформації, форми та засобів презентації результатів тощо).

4.3. 3. Виконання проекту (проведення конкретної роботи або низки практичних кроків до поставленої мети, збір та аналіз інформації, оформлення результатів тощо).

4.3.1. Основна робота над проектом здійснюється за розробленим планом (схемою). Групова робота має набути вигляду міні-проекту, який буде частиною загального проекту. Значна кількість проектів чи міні-проектів вимагає опрацювання конкретної інформації. Потрібно знаходити, аналізувати, встановлювати сенс, критично оцінювати, систематизувати, узагальнювати, коротко викладати інформацію. Тому тут є актуальним навчання із використанням технології критичного мислення.

4.3.2. На цьому етапі розгортається практичне розв’язання проблеми (воно може здійснюватися через внесення й обговорення індивідуальних здогадок або через колективну форму роботи — мозковий штурм). Початкові ідеї формулюються й перевіряються, висновок (рішення) обґрунтовується. План поступово реалізується — схема проекту наповнюється конкретним змістом. Можливо, під час планування щось не було враховане, тому під час роботи відбувається доцільне її коригування.

4.4. 4. Презентація проекту (проведення виховного заходу у формі усного журналу, «живої газети», свята тощо).

4.4.1. Етап презентації як частина єдиної мети проектної діяльності є обов’язковим. Він необхідний для завершення роботи, аналізу зробленого, самооцінки й демонстрації результатів.

4.4.2. Для успішної діяльності на етапі презентації потрібно навчити дітей стисло висловлювати свою думку, логічно вибудовувати повідомлення, готувати наочність, виробляти структуровану форму викладання матеріалу. Тут учитель підсумовує, дає оцінку, допомагає зробити висновки.

4.4.3. Для кращої узгодженості роботи можна запро- понувати представникам груп створити план презентації. Учні повинні самі обрати, в якій формі буде відбуватися презентація проекту: слайди, розміщення на стіні, відеозапис, індивідуальні доповіді, виступ групи, драматизація тощо. Діти

4.4.4. можуть використовувати музику, освітлення, роздаткові матеріали, добирати одяг.

4.5. 5. Підбиття підсумків виконання роекту та визначення завдань для нових проектів.

4.5.1. Етап підбиття підсумків і оцінювання дає можливість учням навчитися оцінювати проектну роботу, її результати, а також відстежувати процес вивчення навчальної дисципліни та власні досягнення.

4.5.2. Оцінювати проект слід як загалом, так і окремі його етапи. Підбиття підсумків може бути індивідуальним, коли кожен учень аналізує виконання проекту самостійно, або проводитися в групах, усім класом, тобто колективно. Учитель також може підбити підсумки проекту, — це є особливо важливим тоді, коли учні лише навчаються виконувати проекти. Тут необхідно проаналізувати сильні та слабкі сторони, досягнення, труднощі, помилки, що, ймовірно, виникли під час виконання проекту, дії з їх виявлення та виправлення.

4.5.3. Важливо також використовувати моніторинг (відстежування) того, як просувається проектна робота протягом усього виконання. Це може

4.5.4. відбуватися у формі обговорення, презентацій і повідомлень, заповнення певних форм самими учасниками. Зовнішнє оцінювання проводиться

4.5.5. як учителем, так і учнями (інших груп)

4.6. Оцінювання учнівського проекту

4.6.1. Оцінювання вчителем:

4.6.2. проміжних і кінцевих результатів;

4.6.3. вибору способів дослідження;

4.6.4. риторичних умінь;

4.6.5. значущості виготовленого продукту.

4.6.6. Самооцінка:

4.6.7. чого навчився;

4.6.8. особистісний внесок;

4.6.9. що вдалося (аргументація);

4.6.10. що не вдалося(аргументація);

4.6.11. що можна було зробити інакше.

4.6.12. Форми самооцінки:

4.6.13. Чи сподобався мені мій проект?

4.6.14. Чи робив я найулюбленішу роботу?

4.6.15. Чи використовував різні ідеї?

4.6.16. Чи потребував допомоги?

4.6.17. Чи можу я зробити більше з цієї теми?

5. Етапи роботи над проектом

5.1. 1. Висунення попередніх ідей і вибору кращої з них

5.2. 2. Вибір і формулювання теми проектної роботи

5.3. 3. Формулювання завдань проекту

5.4. 4. Розробка плану та структури виконання проекту

5.5. 5. Обговорення можливих результатів

5.6. 6. Складання програми виконання робіт

5.7. 7. Вивчення необхідного матеріалу до теми проекту

5.8. 8. Підготовка висновків за результатами роботи над проектом