Педагогіка загальна

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Педагогіка загальна создатель Mind Map: Педагогіка загальна

1. Модуль 1

1.1. Лекції

1.1.1. Тема 1

1.1.1.1. Предмет і завдання педагогіки

1.1.2. Тема 2

1.1.2.1. Методологія педагогіки і методи науково-педагогічного дослідження

1.2. Семінари

1.2.1. Семінар 1

1.2.1.1. Педагогіка як наука і навчальний предмет

1.2.2. Семінар 2

1.2.2.1. Система освіти в Україні

1.3. Самостійна робота

2. Модуль 2

2.1. Лекції

2.1.1. Тема 3

2.1.1.1. Дидактика як теорія освіти і навчання

2.1.2. Тема 4

2.1.2.1. Зміст освіти в сучасній загальноосвітній школі

2.1.3. Тема 5

2.1.3.1. Навчання, його теоретична і методологічна основа

2.1.4. Тема 6

2.1.4.1. Закони, закономірності та принципи навчання

2.1.5. Тема 7

2.1.5.1. Методи і засоби навчання

2.1.6. Тема 8

2.1.6.1. Організаційні форми навчання

2.2. Семінари

2.2.1. Семінар 3

2.2.1.1. Методи навчання в сучасній загальносвітній школі

2.2.2. Семінар 4

2.2.2.1. Технології навчання в сучасній школі

2.2.3. Семінар 5

2.2.3.1. Урок як основна форма навчання в загальноосвітній школі

2.2.4. Семінар 6

2.2.4.1. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів

2.3. Самостійна робота

3. Модуль 3

3.1. Лекції

3.1.1. Тема 9

3.1.1.1. Сутність процесу виховання

3.1.2. Тема 10

3.1.2.1. Зміст процесу виховання

3.1.3. Тема 11

3.1.3.1. Загальні методи та форми виховної роботи

3.2. Семінари

3.2.1. Тема 7

3.2.1.1. Розвиток, виховання і соціалізація особистості

3.2.2. Тема 8

3.2.2.1. Технології виховання школярів

3.2.3. Тема 9

3.2.3.1. Робота класного керівника

3.2.4. Тема 10

3.2.4.1. Особистість в системі колективних відносин

3.3. Самостійна робота

4. Рекомендована література

5. Система оцінювання

6. МКР