Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога

Project Control, Project Closing, Timeline template

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога создатель Mind Map: Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога

1. Модулі

1.1. Теоретичні засади функціонування, розвитку та становлення соціальної реклами

1.1.1. Лекції

1.1.1.1. Реклама і суспільство. Соціальна реклама як один із видів комунікації.

1.1.1.2. Соціальна реклама в історичному контексті.

1.1.2. Семінарські заняття

1.1.2.1. Особливості функціонування соціальної реклами.

1.1.2.2. Історія виникнення та розвитку соціальної реклами.

1.1.3. Практичні заняття

1.1.3.1. Теоретичні основи рекламної діяльності.

1.2. Організація діяльності зі створення соціальної реклами

1.2.1. Лекції

1.2.1.1. Правові основи соціальної реклами.

1.2.1.2. Основні етапи реалізації соціальної рекламно-інформаційної кампанії.

1.2.2. Семінарські заняття

1.2.2.1. Соціальна реклама та її правові аспекти у досвіді зарубіжних країн та України.

1.2.3. Практичні заняття

1.2.3.1. Планування соціальної рекламно-інфоромаційної кампанії.

1.3. Технологічні аспекти соціальної реклами

1.3.1. Лекції

1.3.1.1. Особливості створення та проектування соціальної реклами.

1.3.1.2. Розміщення та поширення соціальної реклами.

1.3.2. Семінарські заняття

1.3.2.1. Технологічні аспекти проектування соціальної реклами.

1.3.2.2. Розміщення та поширення соціальної реклами.

1.4. Оцінка ефективності соціальної реклами

1.4.1. Лекції

1.4.1.1. Оцінка ефективності соціальної реклами.

1.4.2. Практичні заняття

1.4.2.1. Оцінка ефективності авторських рекламних проектів на соціальну тематику.