Професійне становлення особистості студента

ОК
Оля К.

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Професійне становлення особистості студента создатель Mind Map: Професійне становлення особистості студента

1. Шляхи професіоналізації особистості студентів

1.1. Формальний шлях (виконання лише тих вимог і вказівок, які вимагаються викладачем, дирекцією, академгрупою тощо)

1.2. Неформальний шлях (студент сам ставить собі за мету самовдосконалення)

1.3. Такий, що пов'язаний із вузькою спеціалізацією студента, і шлях підготовки широко освіченого фахівця (залучення його до різноманітних професійних і загальноосвітніх знань)

2. Стадії послідовних змін у мисленні студента (за Г.Крайгом)

2.1. "початкового дуалізму" - пошук істини, прагнення до знань. Обов'язок викладача - навчати, студента - старанно вчитися)

2.2. "концептуального релятивізму" - визнання і схвалення різних точок зору вчених

2.3. "самостійно обраної позиції та відповідальності" - потреба у відповідях на питання, вироблення власної думки

3. Навчання у ВНЗ повинно орієнтувати студента на розвиток професійних здібностей, творчого потенціалу. Необхідні не лише знання та вміння, а й засоби самтостійного досягнення професійних завдань (поставлені самим студентом)

4. «Я-концепція» майбутнього фахівця

4.1. «Образ-Я»

4.2. «Ставлення-Я»

4.3. «Вчинок-Я»

5. Фахова компетентність

5.1. Аргументувати шляхи вирішення проблеми на різних її стадіях

5.2. Загальна ерудиція (знання фахових/загальноосвітних дисциплін

5.3. Володіння професійною технологією, термінологією

5.4. Поліфункціональність

5.5. вміння працювати в команді, з колегами

6. Професійне самовдосконалення студента

6.1. Особистісний розвиток

6.1.1. Розвитьок "самостійності", зміна ставлення до інформації, орієнтація на самостійний пошук, а не подання у готовому вигляді

6.1.2. Самоаналіз за допомогою вербального і невербального зворотрнього зв'язку, пошук відповіді на питання "чому"

6.1.3. закінчується самооцінкою, яка визначає мету самовиховання

6.2. Постійне покращення самостійної роботи

6.3. Чітка професійна позиція - стати вискокваліфікованим фахівцем

6.4. Постійне закріплення пройдениого матеріалу

7. Способи і методи самовиховання студента

7.1. Самопримус

7.2. Самопереконання

7.3. Самонавіювання

7.4. Самонаказ

7.5. Самосхвалення