Варченко-Троценко Лілія Олександрівна

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Варченко-Троценко Лілія Олександрівна создатель Mind Map: Варченко-Троценко Лілія Олександрівна

1. Загальні відомості

1.1. Посада, вчене звання, науковий ступінь

1.1.1. Викладач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

1.2. Освіта

1.2.1. у 2010 році закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика" спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань"

1.3. Місце роботи

1.3.1. Методист науково дослідної лабораторії інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

1.3.2. Викладач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка

1.4. Тема дисертації

1.4.1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ WІKІ-ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ

2. Наукові публікації

2.1. Статті

2.1.1. Вікі-технології в освіті/ Л. Ваченко //Дослідження молодих вчених в контексті розвитку сучасної науки: матер. II щорічної Всеукр. Наук.-практ. Конф., (19 квітня 2012р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім.Б. Грінченка та ін. / за заг. ред. В.О. Огнев’юка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 332-337.

2.1.2. Вікі-технологія як засіб організації співпраці учасників навчально-виховного процесу/ Л. Варченко, Г. Проценко //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах – 2012. – №2 – С. 49–59.

3. Методичні матеріали

3.1. Тестовий контроль знань студентів у системі Мооdle: навчально-методичний посібник /Д.М. Бодненко, Л.О. Варченко, О.Б. Жильцов / За заг. ред. О.Б. Жильцова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2012. – 112 с.

3.2. Я-студент: навч. посіб./[Огнев'юк В.О., Жильцов О.Б., Карама С.О. та ін.; за заг. ред. Огнев'юка В.О.]. - 3-є вид., зі змінами. - К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. - 248.

4. ЕНК

4.1. Інформаційні технології навчання

4.2. Технічні засоби навчання

4.3. Сучасні інформаційні системи та технології

4.4. Прикладна інформатика

5. Контакти

5.1. ел. пошта

5.1.1. [email protected]

5.2. Сторінка на Вікі

5.3. Сторінка на facebook

5.4. Сторінка ВК