Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Plan your projects and define important tasks and actions

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку создатель Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Професійно-технічні навчальні заклади для молоді з особливостями психофізичного розвитку

1.1. Спеціальні навчальниі заклади інтернатного типу, призначених для професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації молодих інвалідів віком від 15 років. Такими закладами є Харківський обліково-економічний технікум імені Ф. Г. Ананченка, Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум, Житомирське вище професійно-технічне училище, Луганське професійно-технічне училище, Самбірське професійно-технічне училище.

1.2. Професійно-технічні навчальні заклади загального типу у складі спеціальних груп або поодинці.

1.3. Вищі навчальні заклади у складі спеціальних груп або поодинці. На підставі наказу МОН від 27.06.2008 № 587, дев’ять ВНЗ України: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ), Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету, Кримський гуманітарний університет (м. Ялта), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна металургійна акаде

2. Діти раннього і дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку виховуються в дошкільних навчальних закладах

2.1. ДНЗ компенсуючого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації

2.2. ДНЗ комбінованого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психічного, фізичного розвитку

2.3. Будинк дитини – дошкільний навчальний заклад системи охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років

2.4. Центр розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома

2.5. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садк) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в умовах інклюзивного (спільного з дітьми, які нормально розвиваються) навчання і виховання при обов’язковій корекційній підтримці дитини з відхиленнями в розвитку.

3. Діти шкільного віку можуть отримувати освітні послуги у:

3.1. Спеціальній загальноосвітній школі (школі-інтернаті) I-III ступенів – навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3.1.1. • для глухих дітей – I-III ступенів; • для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів; • для сліпих дітей – I-III ступенів; • для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів; • для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів; • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів; • для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів • для розумово відсталих дітей – I-II ступенів.

3.2. Школі соціальної реабілітації - навчальному закладі для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат)

3.3. Навчально-реабілітаційному центрі – навчальному закладі для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку

3.3.1. • для дітей, які мають порушення слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю; • для дітей, які мають порушення зору у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю та сліпоглухих; • для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю; • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку; • для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення.

3.4. Спеціальних та інклюзивних класах для навчання дітей з особливими освітніми потребами, які можуть створюватися у складі загальноосвітніх навчальних закладів