Нормативно-правове забезпечення охорони праці

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Нормативно-правове забезпечення охорони праці создатель Mind Map: Нормативно-правове забезпечення охорони праці

1. Державне управління охороною праці здійснюють:

1.1. - Кабінет Міністрів України; - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

2. Відповідальність за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці

2.1. Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного працівника накладається дисциплінарне стягнення

2.2. Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на загальні умови пpaцi.

2.3. Матеріальна відповідальність

2.3.1. Загальними підставами накладення матеріальної відповідальності на працівника є: - наявність прямої дійсної шкоди, - провина працівника, - пpoтипpaвнi дії (бездіяльність) працівника, - наявність причинного зв'язку мiж винуватим та протиправними діями (бездіяльністю) працівника та заподіяною шкодою.

2.4. Кримінальна відповідальність настає не за будь-яке порушення, а за порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону пpaцi, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого чи спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

3. Основні законодавчі акти з охорони праці

3.1. «Про охорону праці».

3.2. «Про охорону здоров'я».

3.3. «Про пожежну безпеку».

3.4. «Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, що привели до втрати працездатності».

3.5. «Про використання ядерної енергії і радіаційний захист».

3.6. «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення».

3.7. «Про цивільну оборону».

3.8. Кодекс законів «Про працю України».

4. Охорона праці жінок.

4.1. Забороняється: • застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці; • на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт із санітарного й побутового обслуговування); • залучення жінок до підняття і переміщення вантажів, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

5. Охорона праці неповнолітніх

5.1. Забороняється застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, залучати неповнолітніх до нічних, понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.

5.2. Загальна тривалість робочого часу підлітків не повинна перевищувати 24 години на тиждень для підлітків 14 – 15 років і 36 годин для підлітків 16 – 17 років.

6. Охорона праці інвалідів.

6.1. Підприємства зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи й індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткові заходи з безпеки праці, що відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників

6.2. Залучення інвалідів до понаднормових робіт і робіт у нічний час без їхньої згоди не допускається.