Українська мова 8 клас Просте речення.

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Українська мова 8 клас Просте речення. создатель Mind Map: Українська мова 8 клас Просте речення.

1. синтаксис

1.1. словосполучення

1.1.1. прості

1.1.2. складні

1.2. речення

1.2.1. просте

1.2.1.1. за метою висловлювання

1.2.1.1.1. розповідне

1.2.1.1.2. питальне

1.2.1.1.3. спонукальне

1.2.1.2. за інтонацією

1.2.1.2.1. окличне

1.2.1.2.2. неокличне

1.2.1.3. за будовою

1.2.1.4. за наявністю головних членів

1.2.1.4.1. односкладне

1.2.1.4.2. двоскладне

1.2.1.5. за наявністю другорядних членів

1.2.1.5.1. поширене

1.2.1.5.2. непоширене

1.2.1.6. за наявністю чи відсутністю необхідних членів речення

1.2.1.6.1. повне

1.2.1.6.2. неповне

1.2.1.7. за наявністю ускладнюючих компонентів

1.2.1.7.1. ускладнене

1.2.1.7.2. неускладнене

1.2.2. складне

1.2.2.1. сполучникове

1.2.2.1.1. складносурядне

1.2.2.1.2. складнопідрядне

1.2.2.2. безсполучникове

1.2.2.2.1. з однорідними частинами

1.2.2.2.2. з неоднорідними частинами

1.2.2.3. з різними видами зв'язку

2. просте речення

2.1. двоскладне речення

2.1.1. підмет

2.1.1.1. способи вираження підмета

2.1.2. присудок

2.1.2.1. способи вираження присудка

2.1.2.2. будова присудка

2.1.2.2.1. простий

2.1.2.2.2. складений

2.1.3. другорядні члени речення

2.1.3.1. означення

2.1.3.1.1. узгоджене

2.1.3.1.2. неузгоджене

2.1.3.1.3. прикладка

2.1.3.2. додаток

2.1.3.2.1. прямий

2.1.3.2.2. непрямий

2.1.3.3. обставина

2.1.3.3.1. способу дії

2.1.3.3.2. міри і ступеня

2.1.3.3.3. місця

2.1.3.3.4. часу

2.1.3.3.5. причини

2.1.3.3.6. мети

2.1.3.3.7. допустова

2.1.3.3.8. наслідку

2.1.3.4. порівняльний зворот

2.2. односкладне речення

2.2.1. з підметом

2.2.1.1. називне

2.2.2. з присудком

2.2.2.1. означено-особове

2.2.2.2. неозначено-особове

2.2.2.3. узагальнено-особове

2.2.2.4. безособове

2.3. неповне речення

3. речення з однорідними членами

3.1. однорідні члени речення

3.1.1. сполучниковий зв'язок

3.1.2. безсполучниковий зв'язок

3.1.3. змішаний зв'язок

3.2. узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

4. речення зі звертаннями , вставними словами

4.1. звертання

4.1.1. непоширені

4.1.2. поширені

4.2. вставні слова(словосполучення, речення)

4.2.1. групи вставних слів за значенням

4.2.1.1. упевненість чи невпевненість

4.2.1.2. емоційна оцінка мовця

4.2.1.3. вказівка на джерело інформації

4.2.1.4. активізація уваги співрозмовника

4.2.1.5. зв'язок між думками

5. речення з відокремленими членами

5.1. відокремлені означення і прикладки

5.2. відокремлені обставини

5.3. відокремлені додатки

5.4. відокремлені уточнювальні члени

6. пунктуація

6.1. розділові знаки в простому реченні