Психологія

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Психологія создатель Mind Map: Психологія

1. Науковий апарат

1.1. За півтора століття, з того часу як психологія почала самостійне існування, точаться суперечки щодо основних положень науки.

1.2. Визначення її предмету різними школами відображало не лише світоглядні, методологічні установки дослідників, але й носило ідеологічний характер, як у випадку з радянською наукою. Там психологія мусила боротись за виживання, адже визначення психіки як функції мозку було «затверджене та освячене» КПРС. В той же час існувала психофізіологія, яка вивчає функції мозку; з іншого боку, в прокрустове ліжко не поміщались дослідження, наприклад, змісту суб'єктивних переживань, закономірностей психічних образів, що жодним чином не пояснюються хімічним складом нейрогормонів або особливостями проходження нервового імпульсу.

2. Історія психології

3. Базовими категоріями:

3.1. образ; образ стає змістом психічних процесів, саме система образів формує свідомість;

3.2. дія; дії єдині за метою в сукупності складають діяльність; пов'язані поняття: поведінка, реакція;

3.3. мотив; пов'язані поняття: стимул, цінність, мотивація;

3.4. ці категорії (наведені вище) притаманні багатьом живим істотам, а наступні є специфічно людськими:

3.5. відношення;

3.6. переживання;

3.7. діяльність;

3.8. спілкування;

3.9. особистість.

4. Завданням психології:

4.1. вивчення індивідуальних якостей, закономірностей і шляхів їх формування в сучасних умовах;

4.2. вивчення впливу провідної діяльності на психіку людини, міжособистісні і міжгрупові взаємини;

4.3. визначення психологічних засобів впливу колективу на особистість та способів захисту від таких впливів;

4.4. встановлення закономірностей динаміки працездатності;

4.5. визначення заходів і засобів психологічного комфорту для роботи та життя;

4.6. визначення інформативних методів діагностики і психокорекції;

4.7. вивчення закономірностей психологічної підготовки.

5. Методи психології:

5.1. Основні пізнавальні методи психології:

5.2. спостереження і самоспостереження;

5.3. експеримент;

5.4. психодіагностичні методи.

5.5. Методи активного психологічного впливу:

5.6. психологічна консультація;

5.7. психологічна корекція;

5.8. психологічний тренінг;

5.9. психотерапія та реабілітація.