Інформаційні технології в суспільстві

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Інформаційні технології в суспільстві создатель Mind Map: Інформаційні технології в суспільстві

1. Інформація

1.1. Інформаційні процеси

1.1.1. Інформаційні процеси

1.2. Пристрої

1.2.1. Телефон

1.2.2. Термометр

1.2.3. Принтер

1.2.4. Рідкокристалічний монітор

1.3. Види інформації

1.3.1. За способом сприйняття

1.3.1.1. Візуальна

1.3.1.2. Аудіальна

1.3.1.3. Тактильна

1.3.1.4. Нюхова

1.3.1.5. Смакова

1.3.2. За формою подання

1.3.2.1. Текстова

1.3.2.2. Числова

1.3.2.3. Графічна

1.3.2.4. Звукова

1.3.3. За призначенням

1.3.3.1. Масова

1.3.3.2. Спеціальна

1.3.3.3. Особиста

2. Персона́льний комп'ю́тер (ПК) — електронна обчислювальна машина, призначена для особистого використання, ціна, розміри та можливості якого задовольняють потреби багатьох людей.

2.1. Системний блок

2.2. Терди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу — «вінчестер» (від англ. winchester), — магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу. У більшості ЕОМ виконує функцію енергонезалежного носія інформації (комп'ютерної пам'яті чи нагромаджувача інформації) з довільним доступом (англ. random access).

2.2.1. Службові програми

2.2.2. Операці́йна систе́ма, скорочено ОС — це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

2.2.3. прикладні програми

2.2.4. Прикладні програми

2.3. Монітор