Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Проект создатель Mind Map: Проект

1. Інформація

1.1. Види інформації та її властивості:

1.1.1. Графічна або образотворча,

1.1.1.1. Це- перший вигляд, для якого був реалізований спосіб зберігання інформації про навколишній світ у вигляді наскальних малюнків, а пізніше у вигляді картин, фотографій, схем, креслень на папері, полотні, мармурі і ін. матеріалах, що змальовують картини реального світу

1.1.2. Звукова

1.1.2.1. Це-світ довкола нас повний звуків і проблему їх зберігання і тиражування було вирішене з винахід звукозаписних пристроїв в 1877 г.; її різновидом є музична інформація – для цього вигляду був винайдений спосіб кодування з використанням спеціальних символів, що зробило можливим зберігати її аналогічно графічній інформації

1.1.3. Текстова

1.1.3.1. Це-спосіб кодування мови людини спеціальними символами – буквами чи ієрогліфами, причому різні народи мають різні мови і використовують різні набори для відображення мови; особливо велике значення цей спосіб придбав після винаходу паперу і книгодрукування

1.1.4. Числова

1.1.4.1. Це-кількісна міра об'єктів і їх властивостей на навколишньому світі; особливо велике значення набула з розвитком торгівлі, економіки і грошового обміну; аналогічно текстовій інформації для її відображення використовується метод кодування спеціальними символами – цифрами, причому системи кодування (числення) можуть бути різними;

1.1.5. Відеоінформаці

1.1.5.1. Це-спосіб збереження «живих» картин навколишнього світу, що з'явився з винайденням кіно.

1.2. Інформаційна система :

1.2.1. Визначення:

1.2.1.1. Інформаційна система- цесукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

1.2.2. Види:

1.2.2.1. Графіки

1.2.2.1.1. Це -тобто зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і відображаються засобами обчислювальної техніки, включаючи апаратні і програмні засоби.-

1.2.2.2. Відео приклад інформаційної системи, воно має назву " Сучасні інформаційні системи і технології"

1.3. Інформаційні технології:

1.3.1. Визначення:

1.3.1.1. Це- цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки.

1.3.2. Відео по темі Інформаційні технології.

1.4. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи:

1.4.1. Види пам`яті:

1.4.1.1. Надоперативна

1.4.1.2. Постійна

1.4.1.3. Напівпостійна

1.4.1.4. Відеопам`ять

2. Працювали над картою: Предко Святослав , Поліщук Софія, Маркович Август.