Стилістика

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Стилістика создатель Mind Map: Стилістика

1. Стилістика мовлення

1.1. Мовленнєві стилі

1.1.1. Розмовний

1.1.2. Художній

1.1.3. Публіцистичний - 3МІ

1.1.4. Науковий

1.1.5. Офіційно-діловий

1.1.6. Конфесійний

1.2. Нормативність мовлення. Варіативність мовної норми. Правильність, точність, логічність, образність мовлення

1.3. Риторика як складова стилістики

1.4. Комунікативно-стилістичні функції жестів і міміки

1.5. Український менталітет і стилістика української мови. Мовний етикет українців

2. Стилістика речень із чужим мовленням

2.1. Пряма мова

2.2. Непряма мова

2.3. Діалог

2.4. Цитата

3. Стилістика простих речень

3.1. Види простих речень і відтінки їх значень

3.2. Порядок слів у реченні

3.3. Однорідні члени речення в різних стилях мови

3.4. Стилістичні можливості звертання

3.5. Обумовленість відокремлення членів речення в текстах різних стилів. Відокремлення обов'язкове й авторське

4. Стилістичні засоби морфології

4.1. Категорія роду як стилістичний засіб

4.2. Категорія числа як стилістичний засіб

4.3. Стилістичні особливості особових займенників

4.4. Прикметникові форми, використання їх у різних стилях мови

4.5. Використання граматичних форм дієслів у різних стилях мови

4.6. Стилістичні можливості службових частин мови

4.7. Вигук, його роль в усному мовленні

5. Стилістика складних речень

5.1. Стилістичні можливості складного речення

5.2. Стилістичні фігури