Технологізація соціальної роботи з прийомною сім’єю

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Технологізація соціальної роботи з прийомною сім’єю создатель Mind Map: Технологізація соціальної роботи з прийомною сім’єю

1. Прийомна сім я як об’єкт соціальної роботи

1.1. Прийомна сім'я — це сім'я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

1.2. Метою створення прийомних сімей є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

1.3. Прийомні діти влаштовуються в сім’ю до досягнення вісімнадцятирічного віку або до закінчення навчання у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку.

1.4. Прийомна сім’я – сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1-го до 4-х дітей на виховання та спільне проживання

2. Нормативно-правова база соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.1. Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування »

2.2. Положення про прийомну сім’ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів

2.3. ПРИЙОМНА СІМ’Я, ЇЇ ПРАВОВИЙ СТАТУС

3. Влаштування дитини у прийомну сімю

3.1. Підготовка дитини є необхідним етапом процесу влаштування у прийомну сім’ю. Існують такі рівні підготовки дитини:

3.2.  мотиваційний;

3.3.  емоційний;

3.4.  когнітивний;

3.5.  поведінковий.

3.6. Основна умова успішного влаштування дитини у прийомну сім’ю – наявність психологічного контакту між прийомними батьками та дитиною.

4. Модель «ведення випадку»

4.1. Особливістю «ведення випадку» як форми надання соціальних послуг є те, що робота з клієнтом проводиться вдома, за місцем проживання, а не спеціалізованих закладах.

4.2. Реалізація соціального супроводження передбачає взаємодію соціального працівника та клієнта. При розробці плану соціального супроводження, який визначає послідовність дій, спрямованих на покращення ситуації, враховуються питання, які мають вирішуватися самим клієнтом.