Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Lírica создатель Mind Map: Lírica

1. Lírica como xénero literario

1.1. emocións + sentimentos

1.1.1. Personal + subxetivo

1.2. lyros

2. Subxéneros líricos

2.1. égloga

2.1.1. Idilios + Locus amoenus

2.1.1.1. Virxilio

2.1.1.1.1. Bucólicas

2.1.1.2. Garcilaso

2.2. Elexía

2.2.1. Tíbulo + Propercio

2.2.2. Ovidio

2.2.2.1. Amores

2.2.2.2. Tristes

2.2.2.3. Pónticas

2.2.3. Catulo

2.2.4. Tíbulo

2.2.5. Propercio

2.3. Epigrama

2.3.1. Ton burlesco + xogo de palabras

2.3.2. Lugares

2.3.2.1. exvoto

2.3.2.2. agasallo

2.3.2.3. estatua

2.3.2.4. tumba

2.3.3. Catulo + Marcial

2.4. Oda

2.4.1. Píndaro

2.4.2. Alceo de Mitilene

2.4.3. Safo

2.4.4. Anacreonte

2.4.5. Garcilaso de la Vega

2.4.6. Frai Luis de León

3. Primeiras manifestacións

3.1. Precedentes

3.1.1. Carmen Fratrum Arvalium

3.1.1.1. fratres arvales

3.1.2. Carmen Saliorum

3.1.2.1. Varrón

3.1.2.2. Fratres salii

3.1.3. Quinto Lutacio Catulo

3.1.3.1. Grecia

3.1.3.2. Cantan as pequenas cousas

4. Lírica no s. I a.C

4.1. Status social dos poetas

4.1.1. Clases economicamente sólidas

4.1.2. Individualismo na literatura

4.1.2.1. obxecto da obra poética sexan os valores persoais do poeta, os seus sentimentos, as súas ideas, as súas preocupacións e a súa vida.

4.2. Función do poeta poesía e público

4.2.1. Desinterés e afastamento do poeta do colectivo de cidadáns

4.2.2. público culto e esixente

4.2.3. movemento neotérico

4.3. Neotéricos

4.3.1. Poetae novi

4.3.2. Catulo, Calvo, Cinna, Bibáculo e Cornificio Influenciados por Calímaco

4.3.3. Composicións breves, cunha gran beleza formal e de gran perfeción técnica.

5. Catulo

5.1. Catulo na lírica

5.1.1. Elexía e epigrama

5.1.2. Fusión entre as dúas poesías gregas: Lírica de Safo, Anacreonte e a dos alexandrinos Calímaco e Filodemo.

5.2. Biografía

5.2.1. Verona ano 87 a. C

5.2.2. Dictadura de Sila

5.2.3. Clodia

5.3. Obra

5.3.1. 116 poemas

5.3.2. Poemas mitolóxicos eruditos

5.3.2.1. Epitalamio de Tetis y Peleo

5.3.2.2. A cabeleira de Berenice

5.3.2.3. Atis

5.3.3. Poemas satíricos e epigramas

5.3.3.1. carmen 52

5.3.4. Poemas líricos puros

5.3.4.1. carmen 11

6. Poesía e sociedade augusteas

6.1. Espazo histórico

6.1.1. Augusto

6.1.1.1. Imperio

6.1.2. período triunviral

6.1.3. primeiro período augústeo

6.1.4. terceiro cambio

6.2. Os poetas e a sociedade

6.2.1. os poetas renuncian ó esteticismo e comprométesen coa sociedade

6.2.2. visión grega clásica da poesía

6.2.2.1. educación moral

6.3. Os poetas e os patróns

6.3.1. axuda moral

6.3.2. publicidade

6.3.3. Mecenas

7. Horacio

7.1. Período imperial

7.1.1. Épodos e Sátiras

7.1.2. expresión da intimidade do poeta

7.1.3. conflictos persoais e públicos dentro dun tono de pesimismo xuvenil

7.1.4. Odas

7.2. Lírica

7.2.1. primeiro en facer poesía lírica en latín

7.2.2. perfección, na harmonía do conxunto, na soltura do manexo dos recursos da lingua e na novidade da súa técnica

7.2.3. melancolía, sentido epicúreo da vida, a súa incredulidade e desconfianza, a renuncia ás grandes ambicións

7.3. Temática

7.3.1. amor, a amizade, os himnos, os banquetes, a natureza, as reflexións filosóficas, vitais e políticas

7.4. Obra lírica

7.4.1. Odas

7.4.2. Épodos

8. Tópicos literarios

8.1. Cicerón + Horacio