INCO Platform

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
INCO Platform создатель Mind Map: INCO Platform

1. News

1.1. Startups (tin tức startups)

1.2. Funding (tin tức đầu tư)

1.3. Resources (thông tin hướng dẫn khởi nghiệp)

2. Events and Courses

2.1. Events tại INCO

2.2. Các khóa đào tạo tại INCO

2.3. Các events khác

3. Startups

3.1. Startups đang làm việc tại INCO

3.2. Startups có membership tại INCO

3.3. Các startups khác

4. Members

4.1. Funders

4.2. Founders

4.3. Freshers

4.4. Corporate Partners

4.5. Associates (các cộng sự chuyên hỗ trợ startups tại INCO)

4.6. Devs (các lập trình viên trong mạng lưới của INCO)

4.7. Suggest a(n) investor/associate/dev (give us information about a potential member so we will approach that person for you)

5. Jobs

5.1. Jobs (đăng bởi các startups làm việc tại INCO, có membership INCO)

5.2. Candidates (các ứng viên tìm việc)

6. Marketplace

6.1. Products của các startups làm việc tại INCO, có membership INCO

7. My Account (Signup/Login)

7.1. Profile (giới thiệu bản thân)

7.2. Articles (những bài viết đã đóng góp)

7.3. Experience (những startups/projects đã thành lập/tham gia)

7.4. Investment (những khoản đầu tư đã thực hiện/nhận được)

7.5. Social accounts (Facebook, Twitter, Linkedin, Github, etc.)

7.6. Activities (những hoạt động của user trên platform như: post bài, kết bạn, tham gia sự kiện, hợp tác, đầu tư, thành lập công ty, etc.)

8. INCO Services

8.1. Business Services

8.1.1. Advertise (đăng quảng cáo tại INCO)

8.1.2. Law consulting (tư vấn chuyên môn luật)

8.1.3. Startup consulting (tư vấn chung về startup)

8.1.4. Technical consulting (tư vấn công nghệ)

8.1.5. Career consulting (tư vấn nghề nghiệp)

8.1.6. COLLABORATION consulting (tư vấn về việc kết hợp với các nguồn lực, cơ hội tại INCO)

8.1.7. Admin services (translation, legal, etc.)

8.2. Space rental

8.2.1. Thuê ghế

8.2.1.1. Thuê cá nhân

8.2.1.1.1. Thuê 1 ngày: 90~100k

8.2.1.1.2. Thuê 7 ngày: 450~500k

8.2.1.1.3. Thuê 1 tháng + bonus Founder membership: 1.2 tr

8.2.1.2. Thuê nhóm (>= 4 người)

8.2.1.2.1. Thuê 1 ngày: 90k/người

8.2.1.2.2. Thuê 7 ngày: 450k/người

8.2.1.2.3. Thuê 1 tháng + bonus Founder membership: 1.1 tr/người

8.2.2. Thuê business office

8.2.2.1. 22m2 x 2 phòng: 10 tr

8.2.2.2. 38m2 x 1 phòng: 20 tr

8.2.2.3. 40m2 x 1 phòng: 20 tr

8.2.2.4. 46m2 x 1 phòng: 20 tr

8.2.2.5. 59m2 x 1 phòng: 30 tr

8.2.3. Thuê phòng họp

8.2.3.1. Phòng nhỏ (~20m2) x 2 phòng: 300~350k/h

8.2.3.2. Phòng lớn (~30m2) x 1 phòng: 400k~500k/h

8.2.3.3. Phòng training (~40m2) x 1 phòng: 550k~700k/h

8.2.4. Thuê sân khẩu sự kiện: 3~4.5tr/h

8.2.5. Virtual office

8.3. Membership (nhận các lợi ích và free/giá ưu đãi với các services, rental, events, courses, internet, F&B, company registration tại INCO)

8.3.1. Investor membership: 10tr

8.3.2. Founder membership + bonus thuê ghế 7 ngày: 1tr

8.3.3. Fresh membership + bonus thuê ghế 3 ngày: 200k

8.3.4. INTERNATIONAL membership: $10 (dành cho user ở nước ngoài cần hỗ trợ khi thâm nhập thị trường VN)

9. Submit buttons

9.1. Submit idea (cho user gửi ý tưởng startup và feedback cho INCO)

9.2. Submit article (cho user đóng góp bài tin tức)

9.3. Submit event (cho user gửi thông tin sự kiện)

9.4. Submit startup (cho user đăng thông tin startup của mình)

9.5. Submit job (cho user đăng tin tuyển dụng)

9.6. Submit candidate (cho user đăng tin người xin việc, có thể là chính user đó)

9.7. Submit product (cho user đăng thông tin sản phẩm của startup gồm giá cả, tính năng, demo)