Cучасна українська мова. Синтаксис (заочна форма навчання)

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Cучасна українська мова. Синтаксис (заочна форма навчання) создатель Mind Map: Cучасна українська мова. Синтаксис (заочна форма навчання)

1. Структура курсу

1.1. Змістовий модуль 1. Синтаксис словосполучення

1.1.1. Теоретичний матеріал

1.1.1.1. Лекції

1.1.1.2. Презентація

1.1.1.3. Навчальний тест 1

1.1.1.4. Додаткові матеріали

1.1.1.4.1. Схема аналізу словосполучення

1.1.1.4.2. Таблиці

1.1.2. Практичні роботи

1.1.2.1. Практичне заняття 1. Типологія синтаксичних зв’язків

1.1.3. Завдання для самостійної роботи

1.1.3.1. Самостійна робота 1

1.1.4. Модульний контроль

1.1.4.1. Тест 1 для самоконтролю

1.1.4.2. Контрольні питання до модуля 1

1.1.4.3. Модульний контроль 1

1.2. Змістовий модуль 2. Синтаксис простого речення

1.2.1. Теоретичний матеріал

1.2.1.1. Лекції

1.2.1.2. Презентація

1.2.1.3. Навчальний тест 2

1.2.1.4. Додаткові матеріали

1.2.1.4.1. Схема аналізу простого неускладненого речення

1.2.1.4.2. Таблиці

1.2.2. Практичні роботи

1.2.2.1. Практичне заняття 2. Граматична основа простого речення. Підмет як один з головних членів речення

1.2.3. Завдання для самостійної роботи

1.2.3.1. Самостійна робота 2-3

1.2.4. Модульний контроль

1.2.4.1. Контрольні питання до модуля 2

1.2.4.2. Тест 2 для самоконтролю

1.2.4.3. Модульний контроль 2

1.3. Змістовий модуль 3. Односкладне речення

1.3.1. Теоретичний матеріал

1.3.1.1. Лекції

1.3.1.2. Презентації

1.3.1.3. Навчальний тест 3

1.3.1.4. Додаткові матеріали

1.3.1.4.1. Таблиці

1.3.2. Практичні роботи

1.3.2.1. Практичне заняття 3. Проблема односкладного речення в сучасній українській мові

1.3.2.2. Практичне заняття 4. Дієслівні та номінативні односкладні речення

1.3.3. Завдання для самостійної роботи

1.3.3.1. Самостійна робота 4

1.3.4. Модульний контроль

1.3.4.1. Контрольні питання до модуля 3

1.3.4.2. Тест 3 для самоконтролю

1.3.4.3. Модульний контроль 3

1.4. Змістовий модуль 4. Синтаксична експлікація, імплікація

1.4.1. Теоретичний матеріал

1.4.1.1. Лекції

1.4.1.2. Презентація

1.4.1.3. Навчальний тест 4

1.4.2. Практичні роботи

1.4.2.1. Практичне заняття 5. Повні та неповні речення

1.4.2.2. Практичне заняття 6.Структурна схема простого речення. Синктретизм на рівні простого речення

1.4.3. Завдання для самостійної роботи

1.4.3.1. Самостійна робота 5

1.4.4. Модульний контроль

1.4.4.1. Контрольні питання до модуля 4

1.4.4.2. Тест 4 для самоконтролю

1.4.4.3. Модульний контроль 4

1.5. Змістовий модуль 5. Синтаксис простого ускладненого речення

1.5.1. Теоретичний матеріал

1.5.1.1. Лекції

1.5.1.2. Презентації

1.5.1.3. Навчальний тест 5

1.5.2. Практичні роботи

1.5.2.1. Практичне заняття 7. Синтаксис простого ускладненого речення.

1.5.2.2. Практичне заняття 8. Однорідні члени речення

1.5.3. Завдання для самостійної роботи

1.5.3.1. Самостійна робота 6

1.5.4. Модульний контроль

1.5.4.1. Контрольні питання до модуля 5

1.5.4.2. Тест 5 для самоконтролю

1.5.4.3. Модульний контроль 5

1.6. Змістовий модуль 6. Синтаксис складного речення

1.6.1. Теоретичний матеріал

1.6.1.1. Лекції

1.6.1.2. Презентації

1.6.1.3. Навчальний тест 6

1.6.2. Практичні роботи

1.6.2.1. Практичне заняття 9. Складносурядне речення

1.6.3. Завдання для самостійної роботи

1.6.3.1. Самостійна робота 7-8

1.6.4. Модульний контроль

1.6.4.1. Контрольні питання до модуля 6

1.6.4.2. Тест 6 для самоконтролю

1.6.4.3. Модульний контроль 6

1.7. Змістовий модуль 7. Склднопідрядне речення

1.7.1. Теоретичний матеріал

1.7.1.1. Лекції

1.7.1.2. Презентації

1.7.1.3. Навчальний тест 7

1.7.2. Практичні роботи

1.7.2.1. Практичне заняття 10. Структурно-семантичний принцип класифікації СПР

1.7.3. Завдання для самостійної роботи

1.7.3.1. Самостійна робота 9-10

1.7.4. Модульний контроль

1.7.4.1. Контрольні питання до модуля 7

1.7.4.2. Тест 7 для самоконтролю

1.7.4.3. Модульний контроль 7

1.8. Змістовий модуль 8. Багатокомпонентне речення

1.8.1. Теоретичний матеріал

1.8.1.1. Лекції

1.8.1.2. Презентація

1.8.1.3. Навчальний тест 8

1.8.2. Практичні роботи

1.8.2.1. Практичне заняття 11. Складні речення з різними видами звʼязку

1.8.3. Завдання для самостійної роботи

1.8.3.1. Самостійна робота 11-12

1.8.4. Модульний контроль

1.8.4.1. Контрольні питання до модуля 8

1.8.4.2. Тест 8 для самоконтролю

1.8.4.3. Модульний контроль 8

1.9. Підсумкове оцінювання

1.9.1. Питання до іспиту

1.9.2. Зразок екзаменаційного білету

1.9.3. Опис проведення підсумкового котролю