Виконання операцій в Пролог-програмах

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Виконання операцій в Пролог-програмах создатель Mind Map: Виконання операцій в  Пролог-програмах

1. Арифметичні операції і функції

1.1. Арифметичні операції

1.1.1. Додавання

1.1.2. Віднімання

1.1.3. Множення

1.1.4. Ділення

1.1.5. mod (остача від ділення)

1.1.6. div (частка від ділення)

1.2. Функції

1.2.1. abs (X)-абсолютне значення числа

1.2.2. sin(X),cos(X),tan(X)-тригонометричні функції (значення аргументу в радіанах)

1.2.3. arctan(X)-арктангенс дійсного значення, з яким зв’язана змінна X

1.2.4. exp(X) -експонента X

1.2.5. ln(X) -натуральний логарифм

1.2.6. log (X) - логарифм за основою 10

1.2.7. sqrt (X) - корінь квадратний з X

1.2.8. random (X) - повертає випадкове дійсне число X, яке міститься в діапазоні від 0 до 1

1.3. Логічні операції

1.3.1. bitand

1.3.2. bitor

1.3.3. bitnot

1.3.4. bitxor

2. Операції введення-виведення даних

2.1. Введення числових значень

2.1.1. readint(X) – введення цілих чисел

2.1.2. readreal(X) – введення дійсних чисел

2.2. Введення буквенно-цифрових значень

2.2.1. readchar(X) – введення одного символу

2.2.2. readln(X) – введення рядка символів (максимум 147)

2.3. Введення даних

2.3.1. write(X) – виведення значень змінних

2.3.2. nl – перехід на новий рядок

3. Управління пошуком. Відсікання

3.1. Повідомлення у вікні трасування(Trace)

3.1.1. CALL

3.1.1.1. CALL показує кожний раз, коли предикат викликається, ім’я предиката і значення його параметрів

3.1.2. RETURN

3.1.2.1. RETURN показує коли підціль доведена, у вікні трасування висвічується RETURN і викликається предикат.

3.1.3. FAIL

3.1.3.1. FAIL показує коли доведення предиката завершується невдало

3.1.4. REDO

3.1.4.1. REDO показує, що мало місце повернення.