Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Aktiivõpe создатель Mind Map: Aktiivõpe

1. põhineb

1.1. õpieesmärgil

1.2. pedagoogikatealaste töödel

1.3. õpilaste aktiivsel osalemisel

2. tunnused on

2.1. loovus

2.2. uued ülesande tüübid

2.3. enesehindamine

2.4. enesejuhitavus

2.5. välisressurside kasutamine

3. on

3.1. isetegemine

3.2. filosoofia

3.2.1. epistimoloogiline käsitlus

3.3. õppimisviis

3.3.1. kus on õppijal aktiivne roll

3.4. meetodite kogum

4. ei ole

4.1. üks meetod

5. eelised on

5.1. attraktiivsus

5.2. diferintseeritud lähenemine

5.3. emotsionaalne ja isiklik informatsiooni taju

6. meetodid on

6.1. õpimine läbi praktika

6.2. õpimine läbi mängu

6.3. rühmatöö

6.4. projekti tegevus

6.5. probleemi või küsimuse olemasolu

7. puudused on

7.1. tunni 45 minuutit tihti ei piisa

7.2. nõuab õpetajalt uute oskuste olemasolu

7.2.1. õppimise korraldamine

7.3. ettevalmistus võtab rohkem aega