Matematik paketlar

马上开始 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Rocket clouds
Matematik paketlar 作者: Mind Map: Matematik paketlar

1. Matematik masalalarni hisoblashga muljallangan dasturiy paketdir

2. Matlab

3. Mathcad

3.1. Mathcad 6

3.2. Mathcad 8

3.3. Bu dastur ham matematik ifodalarni hisoblashga mo'ljallangan

4. Maple

4.1. maple 8

4.2. maple 12

4.3. maple18

4.4. [ >

4.4.1. Masalaning berilishi

4.4.2. Komandalar ketmaketligi