logopedie in team bic

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
logopedie in team bic 作者: Mind Map: logopedie in team bic

1. activiteiten & participaties

1.1. leren toepassen van kennis

1.1.1. luisteren

1.1.2. gadeslaan

1.1.3. schoolse vaardigheden

1.1.4. richten van aandacht

1.1.5. probleem oplossen

1.1.6. basaal leren en toepassen van kennis

1.2. algemene taken & eisen

1.2.1. uitvoeren enkelvoudige taken

1.3. communicatie

1.3.1. begrijpen van taal

1.3.2. nonverbaal begrijpen van taal

1.3.3. spreken

1.3.3.1. dysartrie

1.3.3.2. woordvindstoornis

1.3.4. conversatie

1.4. mobiliteit

1.4.1. veranderen van lichaamshouding

1.5. zelfverzorging

1.5.1. eten & drinken

1.5.2. indirect

1.5.2.1. medicatiegebruik

1.6. tussenmenselijke interacties

1.6.1. interactie met partner

1.6.2. interactie met familie

1.6.3. interactie bekenden

1.6.4. interactie onbekenden

2. functies & anatomie

2.1. mentaal

2.1.1. indirect

2.2. sensorisch

2.2.1. gehoor

2.2.2. stem & spraak

2.2.3. articulatie

2.2.4. vloeiendheid & ritme van spreken

2.2.5. ademhaling

2.2.6. bewegingssysteem

2.2.6.1. tonus gezicht

2.2.6.2. faciale spiersterkte

3. persoonlijke factoren

3.1. interne factoren

3.1.1. indirect

3.1.1.1. leeftijd

3.1.1.2. geslacht

3.1.1.3. opleiding

3.1.1.4. persoonlijkheid

3.1.1.5. achtergrond

3.1.1.6. ervaringen uit verleden

3.2. externe factoren

3.2.1. communicatieproducten

3.2.1.1. communicatieproducten

3.2.2. indirect

3.2.2.1. natuurlijke omgeving

3.2.2.2. ondersteuning

3.2.2.2.1. partner

3.2.2.2.2. familie

3.2.2.2.3. vrienden

4. externe factoren

4.1. communicatieproducten

4.2. indirect

4.2.1. licht

4.2.2. geluid

4.2.3. klimaat

4.2.4. ondersteuning relaties

4.2.4.1. partner

4.2.4.2. familie

4.2.4.3. vrienden