CANLILAR ALEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANLILAR ALEMİ by Mind Map: CANLILAR ALEMİ

1. bakteriler

1.1. şekillerine göre bakteriler

1.1.1. yuvarlak bakteriler

1.1.2. çubuk bakteriler

1.1.3. spiral bakteriler

1.1.4. virgül bakteriler

1.2. beslenmelerine göre bakteriler

1.2.1. ototrof bakteriler

1.2.1.1. fotootorof bakteriler

1.2.1.2. kemoototrof bakteriler

1.2.2. heterotrof bakteriler

1.2.2.1. çürükçül bakteriler

1.2.2.2. parazit bakteriler

1.2.2.3. mutualist bakteriler

1.3. solunum şekillerine göre bakteriler

1.3.1. aerobik bakteriler

1.3.2. anaerobik bakteriler

1.3.3. fakültatif bakteriler

1.3.3.1. geçici aerobik bakteriler

1.3.3.2. geçici anaerobik bakteriler

1.4. gram boyalarına göre bakteriler

1.4.1. gram pozitif bakteriler

1.4.2. gram negatif bakteriler

2. PROKARYOT CANLILAR

2.1. ARKERLER

2.1.1. metanojenler

2.1.2. termofiller

2.1.3. psikrofiller

2.1.4. halofiller

3. ÖKARYOT CANLILAR

3.1. PROTİSTALAR

3.1.1. kamçılılar

3.1.2. silliler

3.1.3. kök ayaklılar

3.1.4. sporlular

3.1.5. cıvık mantarlar

3.1.6. algler

3.2. MANTARLAR

3.2.1. maya mantarları

3.2.2. küf mantarları

3.2.3. şapkalı mantarlar

3.3. BİTKİLER

3.3.1. damarsız tohumsuz bitkiler

3.3.2. damarlı tohumsuz bitkiler

3.3.3. damarlı tohumlu bitkiler

3.3.3.1. açık tohumlular

3.3.3.2. kapalı tohumlular

3.3.3.2.1. tek çenekliler

3.3.3.2.2. çift çenekliler

3.4. HAYVANLAR

3.4.1. omurgasızlar

3.4.1.1. süngerler

3.4.1.2. sölenterler

3.4.1.3. solucanlar

3.4.1.3.1. halkalı solucanlar

3.4.1.3.2. yassı solucanlar

3.4.1.3.3. yuvarlak solucanlar

3.4.1.4. yumuşakçalar

3.4.1.5. eklem bacaklılar

3.4.1.6. derisi dikenliler

3.4.2. ilkel kordalılar

3.4.3. omurgalılar

3.4.3.1. balıklar

3.4.3.2. kurbağalar

3.4.3.3. sürüngenler

3.4.3.4. kuşlar

3.4.3.5. memeliler