TEISE MAAILMASÕJA ALGUS (1939 - 1941)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEISE MAAILMASÕJA ALGUS (1939 - 1941) by Mind Map: TEISE MAAILMASÕJA ALGUS (1939 - 1941)

1. PÕHJUSED

1.1. Majanduslikud eeldused

1.2. Poliitilised eeldused

1.3. Ideoloogilised eeldused

2. SAKSAMMA JA NSV LIIT RÜNDAVAD POOLAT

2.1. Saksamaa tungis sisse Poolasse

2.2. Hiljem vallutas NSV Liit Poola ära

2.3. Poola jagati 1939 NSV Liidu ja Saksamaaga pooleks

3. NSV LIIDU AGRESSIOON PÕHJA- JA IDA-EUROOPAS

3.1. NSV Liit rüdas soomet. Seda sõda nimetakse talvesõjaks. Sõja võitjaks tuili soome.

4. SAKSAMAA VALLUTUSED LÄÄNE-EUROOPAS

4.1. Saksamaa vallutas Norra, Taani, Luksemberg, Belgia, Holland

4.2. Saksamaa ründas Prantsusmaad

5. BRITID EI ALISTU

5.1. Briti oli ainus riik kes võitles Saksamaa ja Itaaliaga

5.2. Hitleril ei õnnestunud rünnata Britit laevadega seega rüdas ta lennukitega

5.3. Saksamaa üritas samal ajal allutada Briti alasi Põhja-Afrikas

6. ITAALIA JA SAKSAMAA HÕIVAVAD LÕUNA-EUROOPA

6.1. Itaalial ei õnnestunud alistada Kreekat ja kutsus appi Hitleri

6.2. Saksamaa alistasid Kreeka ja Jugoslaavia