Εκπαιδευτικά λογισμικά

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Εκπαιδευτικά λογισμικά by Mind Map: Εκπαιδευτικά λογισμικά

1. Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας. συνεργασίας

1.1. Belvedeere

1.1.1. Hazel

1.2. Hypermedia

1.2.1. Ikivo animator

1.2.2. Inkscape

1.3. Concept maps

1.3.1. Cmaps

1.4. Revelation natural art

2. Εκπαιδευτικά Λογισμικά

2.1. Φωτόδεντρο

2.2. Ανακαλύπτω τον κόσμο μέσω υπολογιστή

2.3. drill and practice

2.3.1. DigitWhiz

2.3.2. Fun for the brain

2.4. tutorials

2.4.1. learn agile testing

2.4.2. learn security testing

3. Λογισμικά διερευνητικής μαθησης

3.1. simulation

3.1.1. Celestia

3.1.2. Elmer

3.2. microworlds

3.2.1. microworlds gr

3.3. modellers

3.3.1. Agile CASE tool