Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Leerstijlen by Mind Map: Leerstijlen
3.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Leerstijlen

inzicht in hoe een leerling het beste de leerstof opneemt, met andere woorden, inzicht in de persoonlijke leerstijl, helpt je daarbij

manieren van leren

intensiteit van leren

leerstijlen van kolb

tips voor de praktijk