II maailmasõja algus 1939-1941

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
II maailmasõja algus 1939-1941 by Mind Map: II maailmasõja algus   1939-1941

1. Põhjused

1.1. Poliitilised eeldused

1.1.1. Versailles' süsteem osutus ebapüsivaks

1.1.2. Rahvasteliit ei tulnud oma ülesannetega toime

1.1.3. Rahvusvaheline olukord teravnes

1.2. Majanduslikud eeldused

1.2.1. Hiter arendas sõjatööstust

1.2.2. Nõukogude Liidu peaeesmärk oli samuti sõjaväe tugevdamine

1.3. Ideoloogilised eeldused

1.3.1. Hitleri põhiidee oli sakslastele eluruumi hankimine (Suur-Saksamaa idee)

1.3.2. Stalin tahtis kommunismi levitada lääneriikidesse

1.3.3. MRP

2. 1. septembril 1939 alustas Saksamaa sissetungiga Poolasse

2.1. 17. septembril sisenes Poolasse ka Punaarmee

3. NSV Liit sõja alguses

3.1. Balti riikides loodi Punaarmee sõjaväebaasid

3.2. Alustati sõda Soome vastu (talvesõda)

3.3. NSVL visati Rahvasteliidust välja

3.4. Okupeeriti Baltimaad, võeti Rumeenialt ära Bessaraabia ja Bukoviina

4. Saksamaa sõja alguses

4.1. Saksa armee vallutused

4.1.1. Norra

4.1.2. Taani

4.1.3. Luksenburg

4.1.4. Belgia

4.1.5. Holland

4.2. Pealetung Prantsusmaale

4.2.1. Briti-Prantsuse armee alistati

4.2.2. Kaks kolmandikku langes Saksa okupatsiooni alla

4.3. Saksamaa poolel asus sõtta ka Itaalia

4.4. Briti valitsus keeldus alistumast

4.4.1. Brittide tugev vastupanu sundis Hitlerit loobuma Suurbritannia vallutamisest

4.5. Itaalia ja Saksamaa hõivavad Lõuna-Euroopa

5. Kolmikpakt

5.1. Saksamaa, Itaalia ja Jaapan võtsid enda peale kohustuse üksteist toetada