Faberlic Каталог-

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Faberlic Каталог- by Mind Map: Faberlic Каталог-

1. Бюджет - за кафе, за път

1.1. Времеви ресурс - по 2-3 часа на ден

2. Списък с хора най-малко 30

3. времето

3.1. Каталози - хартиени, електронен, приложение на телефона

4. канали за комуникация

4.1. с клиентите - срещите, ФБ, Ютуб, имейли

4.2. с новите хора в структурата

4.3. с твоите бизнес партньори

5. план за действие

5.1. ЦЕЛ - в %, в ЛЕВА, в хора

5.1.1. кои твои действия дадоха резултат

5.1.2. анализирай предходния каталог

5.1.3. какво можеш да подобриш

5.2. седмица 1

5.2.1. ТОП приоритет - личен обем, стартова програма, 50 БТ

5.2.2. ТОП приоритет - включване на нови хора - срещи за представяне на БВ

5.2.3. ВЪЗПОЛЗВАНЕ ОТ СИТУАЦИЯТА

5.2.4. РАЗРАСТВАНЕ ПЪРВО НИВО - договаряне на срещи за нови консултанти

5.3. Phase 3

5.3.1. ПОДКРЕПА НА НОВИТЕ ХОРА

5.3.2. ОБУЧЕНИЯ НА ЛИДЕРИТЕ

5.4. Седмица 2

5.4.1. УВЕЛИЧЕН ЛИЧЕН ОБЕМ - 100 БТ

5.4.2. ОБУЧЕНИЯ НА НОВИТЕ ХОРА

6. РИСКОВЕ

6.1. липса на продукти

6.1.1. Materials

6.1.2. Personnel

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. съботирана система

6.3. липса на бюджет, каталог

7. СПОДЕЛЯНЕ - ИНФОРМИРАНОСТ

7.1. ползите на продуктите

7.2. офертите на каталога - най-изгодните

7.3. потребности на вашите клиенти