วิธีการหาข่าวจากอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีที่มักง่ายหรือเพื่ออำนวยความสะดวก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิธีการหาข่าวจากอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีที่มักง่ายหรือเพื่ออำนวยความสะดวก by Mind Map: วิธีการหาข่าวจากอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีที่มักง่ายหรือเพื่ออำนวยความสะดวก

1. ทำไมสื่อจึงนิยมหาข่าวจากอินเทอร์เน็ต

1.1. เพราะบางเหตุการณ์นักข่าวไม่สามารถลงพื้นที่เองได้

1.2. ส่วนมากจะนำข่าวมาจากคลิปที่เป็นกระแส

1.3. สำหรับื่อมาจากหลายช่องทาง ที่สื่อนำมาเสนอเพื่อขยายความให้คนกลุ่มทีีไม่ได้เล่นโซเชียลได้รัับรู้

1.4. มีแหล่งอ้างอิงเหตุการณ์นั้นจริงๆ

1.5. เหตุการณืที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจริงๆ

1.6. การลงพิ้นที่ต่างๆ ต้องมีค่าใช้จ่าย อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายเยอะ

1.7. สื่อนั้นไม่จำเป็นที่ต้องให้นักข่าวลงพื้นที่จริงๆ

1.7.1. แต่ถ้าเป็นอะไรที่สำคัญควรลงพื้นที่เอง

1.8. รวดเร็ว เพราะผู้สื่อข่าวได้เผยแพร่ก่อน

1.9. การนำเสนอได้เร็ว

1.10. เสพสื่อจากช่องทางโทรศัพท์มากขึ้น

1.11. ปัจจุบันคนนิยมเสพสื่อจากอินเทอร์เน็ตมากกว่า

1.12. เป็นช่องทางจูงใจให้สื่อ และประชาชนทางบ้านได้นำเสนอข่าว

1.13. ประชาชนมีเยอะกว่านักข่าว เพราะฉะนั้นประชาชนสามารถเป็นนักข่าวเอง

1.14. ความรู้สึกจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ ว่ารู้สึกอย่างไร

2. ข้อดีข้อเสีย ของการหาข่าวจากอินเทอร์เน็ต

2.1. ข้อดี

2.1.1. เป็นการเรียกเรตติ้ง

2.1.2. เห็นความชัดเจนของกระแสมาขึ้น

2.1.3. ตีความจริงให้กระจ่างขึ้น

2.1.4. ประชาชนได้ร่วมในเหตุการณ์นั้นๆ

2.1.5. เป็นเหตุการณ์ในเวลาที่เป็นความจริงมากกว่า

2.1.6. ตัวบุคคลที่เป็นข่าว มีชื่อเสียง

2.1.7. สามารถเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน ของบุคคลสำคัญ

2.2. ข้อเสีย

2.2.1. เป็นข้อเสียต่อผู้ถูกกระทำหรือเป็นข่าว

2.2.2. ข้อมูลไม่ครอบคลุม

2.2.3. ไม่ชัดเจน

2.2.4. ไม่มีคุณภาพพอ

2.2.5. บุคคลนั้นๆอาจมีความเสียหายได้

2.2.6. บิดเบือนความจริง

2.2.7. ละเมิดลิขสิทธิ์ การลงข่าวและคลิป

2.2.8. ไม่มีจรรยาบรรณ

3. การหาข่าวจากอินเทอร์เน็ตผิดจรรยาบรรณหรือไม่?

3.1. ขึ้นอยู่กับเจตนาที่เสนอ

3.2. ผิดถ้าเรื่องนั้นอยู่ในขอบเขตพื้นที่ส่วนตัว

3.3. ให้เครดิตผ่าน Creative Commons:CC