Aplikasi Teknologi Maklumat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aplikasi Teknologi Maklumat by Mind Map: Aplikasi Teknologi Maklumat

1. Microsoft Office

1.1. Excel

1.1.1. Digunakan untuk melakukan jadual , peratusan perkiraan , penyata kewangan dan kunci kira-kira

1.2. Powerpoint

1.2.1. Digunakan untuk menghasilkan pembentangan individu atau kumpulan dan slide show

1.3. Word

1.3.1. Digunakan untuk membuat surat-menyurat , laporan , cerita , ucapan dan kertas kerja

2. Moodle

2.1. Menggunakan sistem pembelajaran secara online

2.2. Dapat memudahkan pembahagian tugasan dan penghantaran tugasan dengan cepat dan mudah

2.3. Contohnya ialah E-Kelip

3. Perisian Kolaboratif dan Sharing tools

3.1. Dapat menghasilkan peta minda tentang perancangan sesuatu dengan teratur dan sistematik

3.2. Memudahkan kita untuk berkongsikan dan menyusun segala maklumat secara strategik

3.3. Contohnya ialah Mindmeister

4. Social Networking

4.1. Bertujuan untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain

4.2. Dapat menambah kenalan serta mengeratkan hubungan silaturahim

4.3. Kebaikannya ialah dapat berhubung tanpa mengira jarak dan masa tanpa batasan dan halangan

4.4. Contohnya ialah Whatsapp , Twitter , Facebook , Instagram

5. Web Authoring tools and Sharing tools

5.1. Membina laman web sendiri ataupon syarikat , kumpulan dan sebagainya

5.2. Contoh dan Jenis Sharing tools ialah BLOG , HTML , dan URL

6. Survey and Polling

6.1. Bertujuan untuk membuat tinjauan atau pengiraan purata dalam suatu perkara

6.2. Membantu dalam mengumpul maklumat dan data dalam suatu survey

6.3. Memudahkan dalam membuat suatu data dan kajian ataupon pemilihan seorang ketua

6.4. Contohnya ialah Apps : Survey Monkey

7. Content Creation

7.1. Berfungsi untuk mencipta sebuah multimedia

7.2. Dapat mereka sebuah video yang menarik mengikut idea dan kreativiti masing-masing

7.3. Contohnya ialah Biteable dan Haikudek

8. Bahagian utama komputer dan fungsinya

8.1. Hardware

8.1.1. Monitor

8.1.2. Motherboard

8.1.3. Speaker

8.1.4. Tetikus

8.1.5. CPU

8.1.6. Keyboard

8.1.7. Printer

8.1.8. Ram

8.1.9. Rom

9. E-Publishing

9.1. Befungsi sebagai sebuah buku yang digunakan dalam bentuk digital

9.2. Mudah untuk dimana-mana sahaja walaupun dimana kita berada

9.3. Boleh digunakan pada bila-bila masa

9.4. Contohnya ialah E-Tesis , E-Arkib , E-Book

10. Maktabah Syamilah

10.1. Berfungsi sebagai perpustakaan digital

10.2. Merupakan rujukan utama dalam pencarian kitab-kitab secara online

10.3. Terdapat lebih daripada 7000 kitab yang berbentuk software

11. Casting tools

11.1. Bertujuan untuk merakan suatu gerak kerja pada paparan skrin (PC)

11.2. Contohnya ialah Camstudio , Jing , dan Screen O Matic

11.3. Aplikasi yang terbaik adalah Screen O Matic

12. Operating System (PC)

12.1. Linux

12.2. Mac

12.3. Windows