Aplikasi Teknologi Maklumat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aplikasi Teknologi Maklumat by Mind Map: Aplikasi Teknologi Maklumat

1. Content Creation

1.1. Berfungsi untuk mencipta sebuah multimedia

1.2. Dapat mereka sebuah video yang menarik mengikut idea dan kreativiti masing-masing

1.3. Contohnya ialah Biteable dan Haikudek

2. Bahagian utama komputer dan fungsinya

2.1. Hardware

2.1.1. Monitor

2.1.2. Motherboard

2.1.3. Speaker

2.1.4. Tetikus

2.1.5. CPU

2.1.6. Keyboard

2.1.7. Printer

2.1.8. Ram

2.1.9. Rom

3. Microsoft Office

3.1. Excel

3.1.1. Digunakan untuk melakukan jadual , peratusan perkiraan , penyata kewangan dan kunci kira-kira

3.2. Powerpoint

3.2.1. Digunakan untuk menghasilkan pembentangan individu atau kumpulan dan slide show

3.3. Word

3.3.1. Digunakan untuk membuat surat-menyurat , laporan , cerita , ucapan dan kertas kerja

4. E-Publishing

4.1. Befungsi sebagai sebuah buku yang digunakan dalam bentuk digital

4.2. Mudah untuk dimana-mana sahaja walaupun dimana kita berada

4.3. Boleh digunakan pada bila-bila masa

4.4. Contohnya ialah E-Tesis , E-Arkib , E-Book

5. Moodle

5.1. Menggunakan sistem pembelajaran secara online

5.2. Dapat memudahkan pembahagian tugasan dan penghantaran tugasan dengan cepat dan mudah

5.3. Contohnya ialah E-Kelip

6. Perisian Kolaboratif dan Sharing tools

6.1. Dapat menghasilkan peta minda tentang perancangan sesuatu dengan teratur dan sistematik

6.2. Memudahkan kita untuk berkongsikan dan menyusun segala maklumat secara strategik

6.3. Contohnya ialah Mindmeister

7. Maktabah Syamilah

7.1. Berfungsi sebagai perpustakaan digital

7.2. Merupakan rujukan utama dalam pencarian kitab-kitab secara online

7.3. Terdapat lebih daripada 7000 kitab yang berbentuk software

8. Social Networking

8.1. Bertujuan untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain

8.2. Dapat menambah kenalan serta mengeratkan hubungan silaturahim

8.3. Kebaikannya ialah dapat berhubung tanpa mengira jarak dan masa tanpa batasan dan halangan

8.4. Contohnya ialah Whatsapp , Twitter , Facebook , Instagram

9. Web Authoring tools and Sharing tools

9.1. Membina laman web sendiri ataupon syarikat , kumpulan dan sebagainya

9.2. Contoh dan Jenis Sharing tools ialah BLOG , HTML , dan URL

10. Casting tools

10.1. Bertujuan untuk merakan suatu gerak kerja pada paparan skrin (PC)

10.2. Contohnya ialah Camstudio , Jing , dan Screen O Matic

10.3. Aplikasi yang terbaik adalah Screen O Matic

11. Survey and Polling

11.1. Bertujuan untuk membuat tinjauan atau pengiraan purata dalam suatu perkara

11.2. Membantu dalam mengumpul maklumat dan data dalam suatu survey

11.3. Memudahkan dalam membuat suatu data dan kajian ataupon pemilihan seorang ketua

11.4. Contohnya ialah Apps : Survey Monkey

12. Operating System (PC)

12.1. Linux

12.2. Mac

12.3. Windows